tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2023/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 31.05.2023

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich w Gminie Zbójno w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: biuro@owies.eu

  1. Data ogłoszenia: 31.05.2023
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących usługi organizacji półkolonii w okresie wakacji letnich w Gminie Zbójno dla 14 dzieci (w wieku 1,5-15 lat) obywateli Ukrainy. Wykonawca w ramach usługi zapewnia:

- zajęcia 6 godzin dziennie x 5 dni w tygodniu w okresie 01.07.2023 - 31.08.2023 r.,

- zajęcia integracyjne, kulturalne, edukacyjne, opiekuńcze,

- zapewnienie drugiego śniadania i obiadu każdego dnia zajęć,

- zorganizowanie min. 2 wyjazdów integracyjnych, kulturoznawczych itp.

Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na wskazaną usługę w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Usługi będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od dnia 01.07.2023 do dnia 31.08.2023 r.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 12.06.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Rozstrzygnięcie:

Oferent przedstawił cenę przewyższającą ceny rynkowe.

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy. 

 

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_4_2023_OWES_TLOK_2_UKRAINA.pdf
pdfZapytanie_Ofertowe_nr_4_2023_OWES_TLOK_2_UKRAINA.pdf
fileZal_1._Wniosek_PES.docx
docZal._2._Sytuacja_w_PES_2-_Ukraina.doc
pdfZal._3._Umowa_ZAPYTANIE_OFERTOWE_UA_-kolonie.pdf
pdfZal_4._Procedura_zakupow_Ukraina.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY