tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

WIW - Wiedza Informacja Współpraca

W grudniu 2008 r. rozpoczęto realizację projektu, który trwał do końca lipca 2009 r.

CEL OGÓLNY

Celem projektu było podniesienie w ciągu 8 m-cy poziomu wiedzy na temat demokratyzacji poprzez przygotowanie przedstawicieli/ek organizacji i samorządów do podejmowania partnerskich inicjatyw oraz wypracowanie 3 projektów partnerskich (pozarządowo-samorządowych) w społecznościach lokalnych naszego województwa.

- powstały 3 reportaże TV poświęcone partnerstwom i 1 debata TV w celu promocji współpracy między samorządami i organizacjami pozarządowymi z regionu,
- 1 publikacja „WIW - Wiedza Informacja Współpraca. W stronę prawdziwego partnerstwa”, w nakładzie 600 sztuk - przewodnik-podręcznik - obejmuje praktyczne i teoretyczne wiadomości, umożliwiające wdrażanie partnerstw i projektów partnerskich,
- wydano 32 numery newslettera z informacjami o bieżących konkursach grantowych,
- udzielonych zostało 69 porad przedstawiclom/kom organizacji pozarządowym,
- powstały 3 partnerskie projekty finansowane ze środków PO KL,
- wypracowane zostały modele partnerstwa w 3 gminach - celem wspólnej pracy było przygotowanie i wypracowanie metod, modułów i zasad pracy, które będzie można wykorzystać do budowy kolejnych partnerstw lokalnych w samorządach gminnych,
- przeszkolonych zostało 11 przedstawicieli/ek samorządów z województwa z zakresu tworzenia partnerstwa lokalnego,
- przeszkolonych zostało 12 przedstawicieli/ek samorządów z województwa z zakresu określania problemów społecznych w środowisku – tworzenia mapy zasobów i potrzeb,
- powstał zalążek Forum Pełnomocników,
- przeszkolonych zostało 65 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z tworzenia projektów partnerskich i finansowania projektów, przyczyniło się to do wzmocnienia sektora ngo i przygotowało mniejsze organizacje do podejmowania inicjatyw partnerskich wewnątrz sektora i partnerstw międzysektorowych,
- przeszkolonych zostało 23 przedstawicieli/ek samorządów i organizacji pozarządowych z województwa z zakresu współtworzenia serwisu kuj-pom.ngo.pl, korespondenci lokalni informują i będą informować o lokalnych przedsięwzięciach podejmowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe.

X Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych - 5.06.2009 r. zorganizowano je w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu, udział wzięło 276 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego (GOPSy i MOPSy) z terenu województwa. W trakcie panelu poświęconego projektowi odbyła się prezentacja wyników działań oraz promocja publikacji „Wiedza Informacja Współpraca. W stronę prawdziwego partnerstwa”, którą otrzymał każdy uczestnik Forum. Drugą częścią Forum był Jarmark Obywatelski, podczas którego zaprezentowało się 26 organizacji na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach. Prezentujące się ngo zostały wybrane przez komitet organizacyjny na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Sesja plenarna odbyła się w Sali Wielkiej toruńskiego Dworu Artusa. Forum otworzył marszałek Piotr Całbecki. Osoby zasłużone dla organizacji imprezy w latach poprzednich otrzymały jubileuszowe statuetki. Na forum zaprezentowały się partnerstwa stworzone i animowane w ramach projektu „Wiedza Informacja Współpraca”. Przedstawiły one koncepcje swojego współdziałania oraz opowiedziały o roli partnerstwa międzysektorowego w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, o jego dobrych i złych stronach. Kolejnym elementem forum była debata panelowa „Wczoraj, jutro i dziś społeczeństwa obywatelskiego”, z udziałem znaczących postaci związanych z trzecim sektorem i ludzi pracujących na jego rzecz – szefów organizacji pozarządowych i wolontariuszy, samorządowców i przedstawicieli instytucji rządowych. Forum uświetnili swoim występem: Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz orkiestra "Campanella". Po południu w kompleksie Muzeum Etnograficznego odbył się Jarmark Obywatelski, podczas którego zaprezentowały się pozarządówki Kujaw i Pomorza. Były kiermasz rękodzieła, pokazy obrzędów i regionalnych kulinariów oraz prezentacje różnych form aktywności ngo-sów (od jogi po punkt informacyjny Związku Harcerstwa Polskiego i punkt ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża). Na scenie wystąpiły regionalne zespoły muzyczne, taneczne i cyrkowcy.

Debata na temat obywatelskiej kondycji polskiego społeczeństwa z udziałem działaczy pozarządowych z całego kraju i otwarty Jarmark Obywatelski w kompleksie Muzeum Etnograficznego w Toruniu stanowiły dwa najważniejsze wydarzenia X Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Wartość dodana projektu:

a) partnerstwa

To promocja partnerstwa w telewizyjnym wojewódzkim serwisie informacyjnym „Zbliżenia” na antenie TVB. Powstanie strony internetowej jednego z partnerów www.linowo.pl. W partnerstwie golubsko-dobrzyńskim podjęto działania na rzecz nowej grupy odbiorców, jaką jest młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym. W partnerstwie toruńskim szkoła podjęła decyzję o powołaniu stowarzyszenia wraz z nauczycielami, którzy zaangażowali się w partnerstwo w liczbie 5 osób. Wszyscy członkowie partnerstw złożyli wnioski do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

b) pełnomocnicy

Powstała koncepcja powołania Forum Pełnomocników Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które byłoby płaszczyzną wymiany doświadczeń i współpracy osób zajmujących się współpracą z organizacjami pozarządowymi z ramienia samorządu. W tym celu na początek założono forum internetowe dostępne pod adresem:
http://pelnomocnicy.phorum.pl/index.php

c) organizacje

29 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie pt. „Współpraca między organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób dotkniętych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Doświadczenia niemieckie i polskie”, które dało początek pracom nad powołaniem platformy współpracy organizacji socjalnych w województwie. Spotkanie zostało zorganizowane przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK wraz z Biurem Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Wojewódzką Radą Organizacji Pozarządowych. W seminarium udział wzięli przedstawiciele niemieckich organizacji pozarządowych, Pan Eberhard Jüttner i Pani Gabriele Girke, którzy zaprezentowali swoje doświadczenia w zakresie działań podejmowanych na rzecz grup defaworyzowanych, pan Krzysztof Balon, dyrektor Stowarzyszenia Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej oraz przedstawiciel Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, pan Bartłomiej Głuszak. W spotkaniu uczestniczyło 14 przedstawicielek i przedstawicieli organizacji socjalnych z woj. kujawsko-pomorskiego.

Osoby odpowiedzialne za projekt WIW:

Ewa Kwiesielewicz, Agnieszka Prokopczuk

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY