tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Ewaluacja

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” jest organizacją pozarządową której celem jest wspieranie rozwoju trzeciego sektora poprzez szkolenia, doradztwo oraz wiele innych działań. Od lat prowadzimy badania i ewaluacje na potrzeby własne, innych instytucji oraz  organizacji. Pozwoliło nam to wypracować skuteczny i sprawdzony warsztat badawczy. Kolejnym krokiem w rozwoju naszego stowarzyszenia jest przygotowanie odpłatnej oferty nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale także innych podmiotów takich jak chociażby samorząd i jego agendy. Jesteśmy organizacją pozarządową, tym samym wszelki wypracowany przez nas zysk jest przeznaczany na naszą działalność statutową. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z profesjonalnej oferty naszego Ośrodka w zakresie ewaluacji projektów oraz dokumentów strategicznych. Posiadanie zewnętrznego, obiektywnego ewaluatora znacząco poprawia wiarygodność oraz skuteczność projektu.

Cel ewaluacji:

Celem ewaluacji jest zweryfikowanie poprawnego funkcjonowania i skuteczności prowadzonych projektów oraz wdrażanych strategii. Ewaluacja zostaje podporządkowana weryfikacji tego kryterium, choć ze względu na specyfikę Państwa działań oraz strukturę projektu połączona może zostać z oceną innych grup działań. Ewaluacja może być prowadzona w dowolnych momentach trwania projektu tj. ex-ante (przed rozpoczęciem), mid-term (w trakcie) oraz ex-post (po zakończeniu).

Konkretne obszary ewaluacji zostają wybrane w odpowiedzi na Państwa potrzeby.

Cele szczegółowe ewaluacji strategii mogą obejmować:

 • ocenę stopnia, w jakim cele projektowe i strategia odpowiadają problemom lokalnym,
 • ocenę stopnia realizacji zamierzonych celów projektów i  strategii,
 • ocenę sposobu wdrażania strategii oraz jakości współpracy z lokalnymi instytucjami,
 • identyfikację barier i problemów związanych z wdrażaniem strategii i projektów,
 • ocenę sposobu doboru instrumentów pod kątem ich adekwatności do celów projektów i strategii,
 • ocenę postępów we wdrażaniu projektu oraz identyfikację trudności z tym związanych,
 • ocenę trwałości działań podejmowanych w perspektywie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia danego działania.

Raporty

Raporty z ewaluacji będą sporządzane w powiązaniu z realizacją poszczególnych etapów badania, w wersji elektronicznej oraz dodatkowo w wersji papierowej. Projektodawca, jeśli wyrazi taką chęć, może otrzymać dane niezinterpretowane, przykładowo w postaci  transkrypcji wywiadów lub grup focusowych.

Zespół prowadzący ewaluację

Zespół składa się z wykształconych socjologów, z doświadczeniem w pracy badawczej (w zespole są pracownicy firm badawczych oraz pracownicy naukowi), posiadających praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą ewaluacji projektów i strategii, jak również bogate doświadczenie w dziedzinie pracy z sektorem pozarządowym oraz w zakresie planowania rozwoju organizacji.

Harmonogram ewaluacji

Ewaluacja zgodna z harmonogramem opracowanym na potrzeby zleceniodawcy (do uzgodnienia).

Cena ewaluacji

Cena jest uzgadniana ze zleceniobiorcą w zależności od zakresu oraz wybranych metod.

Dobór elementów ewaluacji

Proponujemy dostosować elementy ewaluacji do Państwa wymagań oraz harmonogramu projektu. Podane poniżej elementy są propozycją najbardziej popularnych metod, jednak podczas konsultacji dostosujemy poszczególne elementy ewaluacji do Państwa oczekiwań i potrzeb, starając się zachować zasady triangulacji metodologicznej jak i łączenia ilościowych i jakościowych metod badania.

Propozycje realizacji ewaluacji

Poniżej szczegółowe wyliczenia dla poszczególnych technik:

 1. Analiza danych zastanych (desk research) – Analiza już istniejących dokumentów oraz innych danych jak np. raporty badawcze czy też strategie.
 2. Badanie ankietowe - Metoda ilościowa, pozwalająca zbadać większą część społeczności i uogólniać jej wyniki na szerszą populację.  Daje najbardziej reprezentatywne wyniki i pozwala odzwierciedlić opinię społeczną.
 3. Wywiady indywidualne (IDI) – Metoda jakościowa, pozwala na bardziej precyzyjne i szczegółowe zbadanie danego projektu.
 4. Wywiady grupowe (FGI) - Metoda jest rozbudowaną formą wywiadu, w której bierze udział kilku uczestników wzajemnie. Wzajemna wymiana zdań oraz interakcja uczestników pozwala na wychwycenie wielu istotnych zagadnień, które w innych metodach byłyby  nieosiągalne.
 5. RAPORT KOŃCOWY.

 

 

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY