tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Badania

Badanie kondycji trzeciego sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań sektora organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Ośrodek Tłok w 2019 r.

Badanie przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie losowo dobranych 130 organizacji.

Obok badania ankietowego drugą zastosowaną techniką badawczą był indywidualny wywiad pogłębiony (IDI). Pozwolił on na rozszerzenie analiz o dodatkowe, interesujące z badawczego punktu widzenia wątki, które nie zostały wystarczająco zdiagnozowane w badaniu ilościowym. W wywiadach pogłębionych wzięło udział 12 organizacji. 

pdfraport_tlok_2019_30_grudnia.pdf

Diagnoza NGO 2014

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań sektora organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Ośrodek Tłok od marca do grudnia 2015 roku.

Badanie przeprowadzone zostało na próbie 174 organizacji. Stowarzyszenie Klon/Jawor realizowało je jako element ogólnopolskich prac badawczych – „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015”, największego niezależnego badania polskich stowarzyszeń i fundacji. Organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego zostały wyodrębnione z ogólnopolskiej próby oraz poddane odrębnej analizie przez zespół badawczy Stowarzyszenia Kujawsko Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”.

Obok badania ankietowego, drugą zastosowaną techniką badawczą był indywidualny wywiad pogłębiony (IDI). Pozwoliła ona na rozszerzenie analiz o dodatkowe, interesujące z badawczego punktu widzenia wątki, które nie zostały wystarczająco zdiagnozowane w badaniu ilościowym. Wywiady zostały przeprowadzone na próbie 20 organizacji na przełomie sierpnia i września 2015 roku. Przyjęły formę rozmowy według ustalonego scenariusza. Zawierał on 27 pytań zgrupowanych w 4 blokach tematycznych: informacje podstawowe, model działania organizacji, wolontariat, współpraca z innymi podmiotami.

 

pdfDiagnoza NGO 2014

Diagnoza NGO

W okresie od maja do października 2013 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostało zrealizowane badanie organizacji pozarządowych „Diagnoza NGO 2012”. Celem badania była diagnoza funkcjonowania organizacji trzeciego sektora na terenie województwa. Badaniu została poddana m.in. struktura członków i personelu organizacji, ich sytuacja finansowa, współpraca z innymi podmiotami, główne problemy, z jakimi się stykają w swojej działalności oraz plany. Z badania wyłania się wielowymiarowy obraz kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych – z jednej strony „krzepnących” i umacniających swoją pozycję, z drugiej – w małym stopniu poszukujących nowych pól i form działania.

pdfRaportNGO2012.pdf

Raporty z badań "Diagnoza środowiska młodzieży w wieku 16-25 z województwa kujawsko-pomorskiego"

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań dotyczących usamodzielniania młodzieży, przeprowadzonych w okresie od maja do sierpnia 2012 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poniżej znajdziecie Państwo trzy raporty, które powstały w oparciu o przeprowadzone przez nas rozmowy zarówno z młodzieżą usamodzielnianą, jak i opiekunami, wychowawcami i pracownikami instytucji pomocy społecznej, pracującymi z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Techniki badawcze przeprowadzonych badań to: ankieta, wywiad swobodnie pogłębiony, wywiad grupowy zogniskowany oraz wywiad indywidualny pogłębiony.

Badania zostały zrealizowane w ramach projektu "Od modelu do rozwiązań w pracy socjalnej z młodzieżą".

pdfAnaliza_potrzeb_-_Uzytkownicy.pdf
pdfAnaliza_potrzeb_-_Odbiorcy.pdf
pdfDiagnoza_srodowiska_mlodziezy_usamodzielniajacej_sie.pdf

Wyniki badań NGO z 2010 roku

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań ngo z województwa kujawsko-pomorskiego.

pdfNGO_2010_Streszczenie_wynikow_badania.pdf

Odpowiedź (alność) Biznesu

Prezentujemy Państwu kolejny już raport, tym razem z badań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w naszym województwie. Prezentowane wyniki pochodzą z pierwszego badania dotyczącego CSR przeprowadzonego wśród firm powstałych i funkcjonujących na terenie województwa kujawsko pomorskiego i zrealizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu.

Badanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu “Odpowiedź (alność) Biznesu”. Przeprowadzono je na celowej próbie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego od września do listopada 2008 roku.

Zapraszamy serdecznie do lektury!

pdfodpowiedzialnosc_biznesu.pdf

Diagnoza NGO

Raport z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim 2006” otwiera cykl serii wydawniczej poświęconej problematyce trzeciego sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Prezentowane wyniki pochodzą z pierwszego badania dotyczącego sytuacji sektora organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, zrealizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK w Toruniu. Badanie zostało sfinansowane ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.Trafna diagnoza jest w naszym przekonaniu podstawą skutecznego działania. Właśnie dlatego podjęliśmy się próby scharakteryzowania sytuacji organizacji pozarządowych naszego regionu. Mamy nadzieję, że znajomość silnych i słabych stron organizacji III sektora, ich najpilniejszych potrzeb oraz głównych problemów, a także wiele innych faktów zawartych w niniejszej publikacji, skłonią przedstawicieli różnych środowisk do dyskusji nad przyszłym kształtem tego sektora oraz możliwościami jego rozwoju. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej, warstwowej próbie organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego na przełomie 2006 i 2007 roku.

Zapraszamy serdecznie do lektury!

Dokument dostępny jest do wglądu w biurze Ośrodka TŁOK.

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY