tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

AKTUALNOśCI

Pracuj w Tłoku

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK,  poszukuje osób do pracy na następujących stanowiskach: 

1.

asystent/ka projektów

Miejsce świadczenia usług: biuro zlokalizowane w Toruniu

Forma zatrudnienia: umowa  o pracę  w wymiarze wg ustaleń z kandydatką/tem od styczeń 2024r.

Obowiązki i zadania:

 • organizowanie spotkań z uczestnikami projektu,
 • prowadzenie i monitorowanie zestawień wydatków zgodnie z budżetem projektu,
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie dokumentacji projektowej,
 • przygotowywanie dokumentów finansowych projektu oraz rozliczeń wydatków

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego lub wolontariackiego (preferowane osoby z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych lub innych podmiotach ekonomii społecznej),
 • znajomość programu Microsoft Excel,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Miłe widziane:

 • wolontariat w organizacjach pozarządowych,
 • prawo jazdy kat B

Zapewniamy:

 • pracę w dobrej atmosferze,
 • rozwój poprzez szkolenia,
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające cenę (stanowiącą oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto) i klauzulę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prosimy przesyłać  do dnia 10.01.2024 na adres biuro@tlok.pl  oraz pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
 • Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone tylko wybrane osoby na podstawie analizy CV.

2. 

doradca/czyni

Miejsce świadczenia usług: biuro zlokalizowane w Toruniu oraz praca u klienta na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim.

Obowiązki i zadania:

 • analiza potrzeb klienta,
 • przygotowywanie i praca nad biznesplanem,
 • budowanie konkurencyjności produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej,
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • planowanie marketingowe,
 • planowanie strategiczne,
 • wypracowanie i wdrożenie standardów obsługi klienta.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego we współpracy z klientem,
 • znajomość programu Microsoft Excel,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat B i własne auto z uwagi na wyjazdy do klienta. Koszt podroży służbowych pokrywa pracodawca.

Miłe widziane:

 • wolontariat w organizacjach pozarządowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Zapewniamy:

 • pracę w dobrej atmosferze,
 • rozwój poprzez szkolenia,
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające cenę (stanowiącą oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto) i klauzulę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prosimy przesyłać do dnia 10.01.2024 na adres biuro@owies.eu

Jeżeli jest taka możliwość prosimy o przesłanie zaszyfrowanych hasłem plików na maila, a hasło smsem pod nr 500 127355 lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, ul. Bartkiewiczówny 69 , 87-100 Toruń

 • Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone tylko wybrane osoby na podstawie analizy CV.

3. 

osoba ds. kontaktów z klientem

Miejsce świadczenia usług: biuro zlokalizowane w Toruniu

Forma zatrudnienia: umowa  o pracę  w wymiarze wg ustaleń z kandydatką/tem.

Obowiązki i zadania:

 • kontakt telefoniczny i/lub osobisty z potencjalnymi uczestnikami projektu, celem zapraszanie ich do korzystania z bezpłatnych form wsparcia, np. doradztw i szkoleń,
 • analiza potrzeb klienta,
 • współpraca z przedsiębiorstwami społecznymi  (PS) w zakresie: określenia sytuacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu opracowania Indywidualnych Planów Rozwoju oraz świadczenia usług z zakresu reintegracji społecznej w formie indywidualnej lub grupowej,
 • współpraca z podmiotami zatrudnienia socjalnego (PZS) w celu wypracowania ścieżki wsparcia, w wyniku której uczestnicy PZS zostaną zatrudnieni w PS,
 • organizowanie spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń między osobami zarządzającymi PS na temat prowadzonej w nich reintegracji społecznej i zawodowej lub wzrost        poziomu wiedzy            i           umiejętności    dotyczących   reintegracji społecznej  i zawodowej.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunek praca socjalna lub inny ukończony w szkole pracowników socjalnych lub innej o podobnym charakterze
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego we współpracy z klientem
 • znajomość programu Microsoft Excel,
 • znajomość przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • wysokie umiejętności interpersonalne,
 • systematyczność i konsekwencja w działaniu,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat B i własne auto z. uwagi na wyjazdy do klienta. Koszt podroży służbowych pokrywa pracodawca

Miłe widziane:

 • wolontariat w organizacjach pozarządowych,

Zapewniamy:

 • pracę w dobrej atmosferze,
 • rozwój poprzez szkolenia,
 • umowę o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanych kompetencji.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające cenę (stanowiącą oczekiwane miesięczne wynagrodzenie brutto) i klauzulę: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prosimy przesyłać do dnia 10.01.2024 na adres biuro@owies.eu

Jeżeli jest taka możliwość prosimy o przesłanie zaszyfrowanych hasłem plików na maila, a hasło smsem pod nr 500 127355 lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK”, ul. Bartkiewiczówny 69 , 87-100 Toruń

 • Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone tylko wybrane osoby na podstawie analizy CV.

 

 

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY