tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 29.05.2023

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę poprowadzenia punktu konsultacyjnego w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: biuro@owies.eu

  1. Data ogłoszenia: 29.05.2023
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących usługi poprowadzenia punktu konsultacyjnego w gminie Zbójno dla obywateli Ukrainy. Wykonawca zapewnia usługi specjalistów:

- psychologa mówiącego w języku ukraińskim lub z tłumaczem – udzielający porad, wczesnej interwencji, rozpoznanie problemu klienta, skierowanie do dalszej pomocy (5 godz./tydzień),

- pedagoga/socjoterapeuty mówiącego w języku ukraińskim lub z tłumaczem – udzielający porad, psychoedukacji i wczesnej interwencji (5 godz./tydzień).

Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na wskazaną usługę w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2023 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowanej inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

 

 Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 06.06.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy: Spółdzielnia socjalna Zbójeński Kredens z siedzibą Zbójno 178A/18, 87-645 Zbójno

 

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_3_2023_OWES_TLOK_2_UKRAINA.pdf
pdfZapytanie_Ofertowe_nr_3_2023_OWES_TLOK_2_UKRAINA.pdf
fileZal_1._Wniosek_PES.docx
docZal._2._Sytuacja_w_PES_2-_Ukraina.doc
pdfZal._3._Umowa_ZAPYTANIE_OFERTOWE_UA_-punkt.pdf
pdfZal_4._Procedura_zakupow_Ukraina.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY