tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 06.04.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia szkolenia Biofeedback I stopnia w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 06.04.2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia Biofeedback I stopnia w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego certyfikowane Szkolenia Biofeedback dla uczestników z na terenu powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, Miasta Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do samodzielnego wykorzystywania metody EEG-Biofeedback w praktyce oraz wyposażyć w podstawową wiedzę w zakresie obejmującym m.in.:

  1. Posługiwać się terminologią związaną z biofeedbackiem,
  2. Interpretować parametry EEG-Biofeedbacku,
  3. Swobodnie posługiwać się systemem 10-20 lokalizacji elektrod,
  4. Samodzielnie zaplanować cykl sesji treningowych EEG-Biofeedback,
  5. Prawidłowo przygotować aparaturę biofeedback do pracy,
  6. Wygenerować statystyki sesji i umieć je właściwie zinterpretować
  7. Porównywać sesje diagnostyczne i treningowe ze sobą (wykresy trendów) charakteryzuje się EEG-Biofeedback
  8. Jakie są parametry EEG-Biofeedbacku,
  9. Czym charakteryzuje się system 10-20 lokalizacji elektrod.

Potwierdzeniem odbytego szkolenia i nabyciem umiejętności ma być Zaświadczenie/ certyfikat/dyplom ukończenia szkolenia.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie stacjonarnej, ew. hybrydowej. Szkolenie powinno trwać minimum 45 godzin dydaktycznych. Liczba uczestników kursu od 1 do max. 3 osób.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty: 

Oferty należy składać do 20.04.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 5/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 06.04.2023 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 5/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 06.04.2023 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

kwiecień 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

NEWSLETTER

 

PROJEKTY