tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 29.03.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę noclegową w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: biuro@owies.eu

Data ogłoszenia: 29.03.2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących usługi noclegowe. Usługa zawiera w sobie zarówno koszty mediów, jak i zapewnienie niezbędnego wyżywienia na min. 2 posiłki dziennie. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na wskazaną usługę w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od kwietnia 2023 do dnia 30.06.2023 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowanej inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Kody CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
                     98341000-5 Usługi miejsc noclegowych

Szczegóły zamówienia:

Zapewnienie usługi noclegowej dla 16 osób (kobiety z dziećmi oraz 2 mężczyzn), przebywających w chwili obecnej na terenie Gminy Górzno. Usługa zawiera w sobie zarówno koszty mediów jak i zapewnienie niezbędnego wyżywienia na min. 2 posiłki dziennie.
Szczegóły techniczne:

  • Świadczenie usługi  na najwyższym poziomie.
  • Zamówienie będzie każdorazowo przekazywane w formie e-mail.
  • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 06.04.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy – Stowarzyszenie „Nowy Świt” z siedzibą ul. Zaborowo 25, 87-320 Górzno.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 2/2023/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 29.03.2023 r.
fileZałącznik 1 - Wniosek PES
pdfZałącznik 2 - Sytuacja w PES
pdfZałącznik 3 - Wzór umowy
pdfZałącznik 1 - do Umowy_Protokół przekazania
pdfZałącznik 4 - Procedura zakupów

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY