tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Szacowanie wartości zamówienia NR 1/2023/SZAC/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego szacowania wartości zamówienia w przedmiocie wizyty studyjnej, realizowanych w ramach projektu „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 28.02.2023 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego rozeznania jest dokonanie wyceny wizyty studyjnej, której celem będzie zaprezentowanie uczestnikom dobrych praktyk w podmiotach ekonomii społecznej:

a) pes prowadzącej nieprzerwanie działalność gospodarczą minimum 3 lata i zatrudniającej min. 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) pes zajmującym się sprzedażą usług pralniczych.

 1. Przedmiotem rozeznania rynku jest zapewnienie dla grupy od 5 do 12 osób następujących elementów:
  1. Wyżywienia składającego się z :
   1. przerwy kawowej (kawa, herbata, woda, ciaska);
   2. obiadu zawierający potrawy mięsne, wegetariańskie lub wegańskie oraz napoje ciepłe i zimne (kawa, herbata, sok, woda).
  2. Prezentacja (omówienie i oprowadzenie) przez przedstawiciela/kę podmiotu działalności prowadzonego przedsiębiorstwa społecznego,
  3. Warsztaty dla uczestników, będące produktem pes lub wydrukowane materiały dla uczestników, które umożliwią uczestnikom zapoznanie się z ofertą prowadzonego podmiotu. Materiały powinny być ologowane zgodnie z wytycznymi RPO WKP. Wzorzec prezentacji z logotypami zostanie dostarczony przez Zamawiającego.
 2. Informacje dodatkowe:
  1. Zamówienie może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od liczby uczestników.
  2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę z kilkudniowym wyprzedzeniem informacje o liczbie uczestników oraz liczbie posiłków mięsnych, wegetariańskich lub wegańskich.
  3. Godziny podania posiłków będą ustalone w późniejszym terminie z Zamawiającym.
  4. Wizyta zaplanowana jest od godziny 9.00 do godziny 16.00.
  5. Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów.
  6. Termin wizyty zostanie ustalony z Zamawiającym.
  7. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez wizytowany podmiot.
 3. Dokonując wyceny wskazanego przedmiotu zamówienia, każdy oferent powinien podać cenę jednostkową/os. za:
  1. obiad,
  2. przerwę kawową,
  3. wynagrodzenie osoby prezentującej działanie podmiotu,
  4. materiały informacyjne umożliwiające zapoznanie się z przedmiotem działalności Oferenta.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy),
 3. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w miejscu odbywania wizyty studyjnej.

Termin i miejsce realizacji:

Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 06.2023 r. Usługi świadczone będą w siedzibie Wykonawcy.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty w szacowaniu:

Oferty należy składać do 09.03.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Szacowanie wartości zamówienia nr 1/2023/SZAC/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r. (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub na adres e-mail: zapytania.owes@tlok.pl.

 

pdfSzacowanie wartości zamówienia NR 1/2023/SZAC/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY