tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego, będącym kursem prawa jazdy kat. B w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 28.02.2023

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
 

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B na terenie miasta Grudziądz w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zamówienie obejmuje min. 60 godzin. Na część teoretyczna składa się 30 godzin lekcyjnych, zaś część praktyczna obejmuje 30 godzin zegarowych.
Szkolenie obejmuje teoretyczny i praktyczny program w zakresie kursu podstawowego prawa jazdy kat. B. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeszkolenie uczestników projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiające im przystąpienie do egzaminu państwowego. Wykonawca zapewnia w ramach usługi szkolenie, pierwszą opłatę egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) kursu państwowego oraz 1 ewentualnej poprawki, dedykowane badania lekarskie. Kursanci mogą brać udział jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:
a) usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 09.03.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 3/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

W związku z brakiem złożonych ofert, zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 3/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 28.02.2023 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY