tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 24.01.2023 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia kursu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych
siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 24.01.2023

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w przeprowadzenia kursu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego kursy pedagogiczne o tematyce – Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy, w tym nauczycieli, pedagogów, wychowawców przedszkolnych, w podstawową wiedzę na temat założeń i zasad nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną oraz metody jej wdrożenia do własnej praktyki edukacyjno-wychowawczej.

Potwierdzeniem odbytego kursu i nabyciem umiejętności ma być Zaświadczenie/ certyfikat ukończenia kursu.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie on-line w czasie rzeczywistym. Szkolenie powinno trwać minimum 4 h. Liczba uczestników kursu od 2 do max. 10 osób.


Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

  1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
  2. ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
  3. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
  4. dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.


Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Usługi świadczone będą w formie on-line. Termin oraz miejsce świadczenia usług musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 10.02.2023 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 2/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 24.01.2023 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy - Instytut Kształcenia EKO-TUR z siedzibą w Warszawie, Al. Promienistyych 6.

 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 2/2023/OWES TŁOK 2 z dnia 24.01.2023 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY