tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 27/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.11.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi kasy fiskalnej w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

Data ogłoszenia: 21.11.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi kasy fiskalnej dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi kasy fiskalnej w formie stacjonarnej na terenie powiatu grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 10 godzin na 1 szkolenie. Kurs powinien zakończyć się egzaminem potwierdzającym  nabyte umiejętności.

Zakres tematyczny m.in.:

W ramach kursu kursant powinien nabyć wiedze i umiejętności w następujących obszarach – teoretyczno – praktycznych m.in.:

 • podstawowe akty prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych,
 • budowa, zasady działania oraz podział urządzeń fiskalnych,
 • przygotowanie kasy do pracy,
 • sprzedaż,
 • zwrot opakowań,
 • wykonywanie raportów,
 • współpraca kas z urządzeniami dodatkowymi (czytnikiem kodów, komputerem).

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. usługi świadczone są w formie dostosowanej do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.
 2. każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
 2. CV - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego
 3. Wykaz usług zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego
 4. Program szkolenia – przygotowany przez Wykonawcę;
 5. Aktualne potwierdzenie wpisu instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowe.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 30.11.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 27/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.11.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy  - Robi – kom Robert Mazur z siedzibą ul. Bogucińska 43, 32-310 Klucze.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 27/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.11.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY