tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 6/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 04.11.2022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania produktów w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: biuro@owies.eu

Data ogłoszenia: 04.11.2022r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących usługi sprzedaży odzieży nowej damskiej i męskiej w rozmiarach w liczbie od 300 do 1000 sztuk odzieży termicznej i odzieży ciepłej. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.12.2022 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowanej inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

 

Kod CPV: 18000000-9 Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki

Szczegóły zamówienia:

Dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego nowej odzieży termicznej oraz odzieży ciepłej damskiej i męskiej.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty częściowej zgodnie z następującym rozgraniczeniem:

  1. Część 1 – Dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego nowej odzieży termicznej damskiej i męskiej – od 300 do 1000 sztuk odzieży.
  2. Część 2 – Dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego nowej odzieży ciepłej (najlepiej z naturalnych tkanin), w tym kurtki, buty, skarpety damskie i męskie – od 300 do 1000 sztuk odzieży.

Zamówienie na odzież w każdej części zamówienia powinno uwzględniać następujący proporcjonalny podział w stosunku do łącznej ilości dostarczanych sztuk: 80% odzieży męskiej, 20% odzieży damskiej.  

Oferent zaznacza odpowiednią wartość w części III załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

Szczegóły techniczne:

  • Dowóz w terminie na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego.
  • Świadczenie usługi dostarczania produktów na najwyższym poziomie.
  • Zamówienie będzie każdorazowo przekazywane w formie e-mail.
  • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.


Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

  1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
  2. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy).

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie wskazanym w przedmiocie zamówienia.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą. W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej dzień przed terminem dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 14.11.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Nie została złożona żadna oferta. Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 6/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 04.11.2022
fileZałącznik 1 - Wniosek PES
docZałącznik 2 - Sytuacja w PES
pdfZałącznik 3 - Wzór umowy
pdfZałącznik 1 - do Umowy_Protokół przekazania
pdfZałącznik 4 - Procedura zakupów

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

maj 2024
powtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

NEWSLETTER

 

PROJEKTY