tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 26/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 31.10.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia kursu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 31.10.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w przeprowadzenia kursu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego kursy pedagogiczne o tematyce – Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania, na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy, w tym nauczycieli, pedagogów, wychowawców przedszkolnych, w podstawową wiedzę na temat założeń i zasad nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, zwaną inaczej krakowską oraz metody jej wdrożenia do własnej praktyki edukacyjno-wychowawczej.

Potwierdzeniem odbytego kursu i nabyciem umiejętności ma być Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie on-line w czasie rzeczywistym. Szkolenie powinno trwać minimum 4 h. Liczba uczestników kursu od 2 do max. 8 osób.

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Usługi świadczone będą w formie on-line. Termin oraz miejsce świadczenia usług musi być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:

  1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
  2. Załącznik nr 3 – CV;
  3. Załącznik nr 4- Wykaz zrealizowanych usług zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego.
  4. Program szkolenia – przygotowany przez Wykonawcę – jako załącznik nr 6;
  5. Aktualne potwierdzenie wpisu instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowe – jako załącznik nr 7.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 09.11.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 26/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 31.10.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty spełniającej kryteria zapytania ofertowego. W związku z czym zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 26/2022/OWES TŁOK 2
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY