tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 25/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 26.10.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego, będącym kursem prawa jazdy kat. B+E w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 26.10.2022r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B + E dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 5 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

 

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B+E na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zamówienie obejmuje min. 15 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

Szkolenie obejmuje praktyczny program w zakresie kursu podstawowego prawa jazdy kat. B+E. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeszkolenie uczestników projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiające im przystąpienie do egzaminu państwowego. Wykonawca zapewnia w ramach usługi szkolenie, pierwszą opłatę egzaminacyjną kursu państwowego oraz 1 ewentualnej poprawki, dedykowane badania lekarskie. Kursanci mogą brać udział jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

  1. usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

  1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
  2. CV - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego
  3. Wykaz usług zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego - zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zapytania ofertowego
  4. Program szkolenia – przygotowany przez Wykonawcę;
  5. Aktualne potwierdzenie wpisu instytucji szkoleniowej do RIS prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowe.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 07.11.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 25/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 26.10.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy -  Ośrodek Szkolenia Kierowców „Elka” Krzysztof Osmański z siedzibą w Kowalewie-Pomorskim.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 25/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 26.10.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO_wzór
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY