tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 14.07.2022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę noclegową w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: biuro@owies.eu

 

Data ogłoszenia: 14.07.2022

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących usługi noclegowe. Usługa zawiera w sobie zarówno koszty mediów jak i zapewnienie niezbędnego wyżywienia na m.in. 2 posiłki dziennie. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na wskazaną usługę w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.


 

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.08.2022 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowanej inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

 

Kody CPV: 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
                     98341000-5 Usługi miejsc noclegowych

                     

Szczegóły zamówienia:

Zapewnienie usługi noclegowej dla 8 kobiet z dziećmi, przebywających w chwili obecnej na terenie Gminy Górzno. Usługa zawiera w sobie zarówno koszty mediów jak i zapewnienie niezbędnego wyżywienia na m.in. 2 posiłki dziennie.

Szczegóły techniczne:

  • Świadczenie usługi  na najwyższym poziomie.
  • Zamówienie będzie każdorazowo przekazywane w formie e-mail.
  • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.


Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

  1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
  2. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy).

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia wyboru Wykonawcy do 31.08.2022r z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowanej inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Zamówienie realizowane będzie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie Gminy Górzno i okolic z uwagi na miejsce pracy jednej z kobiet oraz nawiązanie relacji ze społecznością lokalną, w której czują się  bezpiecznie po ucieczce z Ukrainy.

W przypadku zmniejszenia/zwiększenia liczy osób objętych zamówieniem, Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej dzień przed terminem zakwaterowania.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 22.07.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Postępowanie zakończyło się wyborem Wykonawcy - Wioska Mydlarska Sp. z o. o. z siedzibą ul. Fiałki 21, 87-320 Górzno.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 4/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 14.07.2022
fileZałącznik 1 - Wniosek PES
docZałącznik 2 - Sytuacja w PES
pdfZałącznik 3 - Umowa
pdfZałącznik nr 1 do Umowy_Protokół przekazania
pdfZałącznik 4 - Procedura zakupów

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY