tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 21/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 14.07.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia kursu samodzielnego księgowego w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 14.07.2022 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu samodzielnego księgowego, przygotowującego do wykonywania zawodu zgodnie z kodem zawodu 241103 dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

 

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

 

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia weekendowego kursu samodzielnego księgowego w formie online na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 100 godzin na 1 szkolenie.

Zakres tematyczny m.in.:

W ramach kursu księgowości, kursant powinien nabyć wiedze i umiejętności w następujących obszarach – teoretyczno – praktycznych m.in.:

 • kompetencje w obrębie zawodu księgowy,
 • umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
 • zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej,
 • zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych,
 • zagadnienia z zakresu podatku dochodowego,
 • zagadnienia z zakresu prawa pracy,
 • zagadnienia z zakresu podatku VAT,
 • zagadnienia w zakresie majątku trwałego,
 • zagadnienia w zakresie majątku obrotowego,
 • zagadnienia w zakresie pasywów jednostki,
 • zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów,
 • zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości,
 • zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek,
 • ćwiczenia w zakresie wykonywania różnych operacji gospodarczych w praktyce,
 • zasady prowadzenia rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK.

 

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. usługi świadczone są w formie dostosowanej do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 30.06.2023 r.

Usługi świadczone będą w formie on-line. Termin świadczenia usługi musi być dostosowany do możliwości osób z nich korzystających. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 22.07.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 21/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 14.07.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 21/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 14.07.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY