tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 20/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 30.06.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia kursu samodzielnego księgowego w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 1. Data ogłoszenia: 30.06.2022 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu samodzielnego księgowego, przygotowującego do wykonywania zawodu zgodnie z kodem zawodu 241103 dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia weekendowego kursu samodzielnego księgowego w formie online na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 100 godzin na 1 szkolenie.

Zakres tematyczny m.in.:

W ramach kursu księgowości, kursant powinien nabyć wiedze i umiejętności w następujących obszarach – teoretyczno – praktycznych m.in.:

 • kompetencje w obrębie zawodu księgowy,
 • umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego,
 • zagadnienia z zakresu działalności gospodarczej,
 • zagadnienia z zakresu ewidencji podatkowych,
 • zagadnienia z zakresu podatku dochodowego,
 • zagadnienia z zakresu prawa pracy,
 • zagadnienia z zakresu podatku VAT,
 • zagadnienia w zakresie majątku trwałego,
 • zagadnienia w zakresie majątku obrotowego,
 • zagadnienia w zakresie pasywów jednostki,
 • zagadnienia w zakresie przychodów i kosztów,
 • zagadnienia w zakresie organizacji rachunkowości,
 • zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek,
 • ćwiczenia w zakresie wykonywania różnych operacji gospodarczych w praktyce,
 • zasady prowadzenia rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia FK.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 11.07.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 20/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 30.06.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Rozstrzygnięcie: 

Oferta Centrum Szkoleniowego FRR sp. z o.o. wpłynęła po terminie składania ofert, w związku z czym oferta podlega odrzuceniu.

Oferenci SEKA SA Oddział Bydgoszcz oraz Edugika Centrum Szkoleniowe Krzysztof Dąbrowski przedstawili ceny przewyższające stawkę budżetową Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone.

 

pdfProtokol_nr_20_2022_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZAP_NR_20_2022_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy_szkolenia.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._5_umowa_powierzenia_RODO_wzor.doc
pdfZal._6_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY