tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA z dnia 10.06.2022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi dostarczania produktów w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: biuro@owies.pl

 

Data ogłoszenia: 10.06.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców spośród PES świadczących produkcję ekologicznych syropów owocowych, gdzie min. 50 % stanowi wyciąg z owocu, o pojemności 300 ml w liczbie do 4000 sztuk. Zamówienie będzie realizowane wraz z pojawieniem się zapotrzebowania na produkty w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.


 

Produkty będą dostarczane do podmiotów oferujących wsparcie dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce w województwie kujawsko-pomorskim w terminie od rozstrzygnięcia zapytania do dnia 31.12.2022 r. z możliwością wydłużenia w zależności do sytuacji społeczno-politycznej spowodowaną  inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
 

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018 na podstawie procedury zakupowej produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej (w tym w przedsiębiorstwach społecznych) w związku ze wsparciem dla Ukrainy oraz osób opuszczających Ukrainę i przebywających w Polsce.

 

Kod CPV: 15321000-4 soki owocowe

Szczegóły zamówienia:

Przygotowanie i dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego syropów owocowych

Szczegóły techniczne:

  • Dowóz w terminie na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego.
  • Świadczenie usługi dostarczania produktów na najwyższym poziomie.
  • Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).
  • Zamówienie będzie każdorazowo przekazane w formie e-mail.
  • Zagwarantowanie dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania zamówienia.
  • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w określonym terminie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania reżimu sanitarnego wskazanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z trwającą pandemią.

 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):

Zamówienie winno być wykonane w terminie wskazanym w przedmiocie zamówienia.

Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą.

W przypadku zmniejszenia/zwiększenia zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę najpóźniej dzień przed terminem dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonego wsparcia.

 

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:

Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:

  1. Wypełniony Wniosek – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.
  2. Certyfikat produktu
  3. Informacja o sytuacji w PES – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 20.06.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: biuro@owies.eu lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń, bądź za pośrednictwem Bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zotało zakończone wyborem Wykonawcy - Kraina Skrwy Manufaktura Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rak 18, 87- 510 Skrwilno.

 


 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 1/2022/OWES TŁOK 2/UKRAINA
fileZałącznik 1 - Wniosek PES
docZałącznik 2 - Sytuacja w PES
pdfZałącznik 3 - Umowa
pdfZałącznik 1 - do Umowy_Protokół przekazania
pdfZałącznik 4 - Procedura zakupów

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY