tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 18/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 10.06.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania w postępowaniu na usługi przeprowadzenia kursu pedagogicznego w zakresie terapii ręki w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 10.06.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi w przeprowadzenia kursu pedagogicznego w zakresie terapii ręki w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy prowadzącego kursy pedagogiczne o tematyce – terapia ręki na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Celem kursu jest nabycie umiejętności w zakresie wspomagania precyzyjnych ruchów rąk, poprawa umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, przekraczanie linii środka ciała.

Potwierdzeniem odbytego kursu i nabyciem umiejętności ma być Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z obowiązującymi wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Certyfikat.

Zakres programowy powinien obejmować m.in., następujące zagadnienia:

 • Przedstawienie, poznanie oczekiwań uczestników. Analiza doświadczenia uczestników z pracą z dzieci z trudnościami w zakresie małej i dużej motoryki;
 • Budowa i funkcje kończyny górnej, w tym dłoni;
 • Mała motoryka i związane z nią zaburzenia;
 • Testy SMART HAND MODEL i ich praktyczne zastosowanie;
 • Omówienie odruchu dłoniowo-chwytnego i jego ewolucja w wieku niemowlęcym;
 • Standardy i zakłócenia w rozwoju chwytu oraz manipulacji;
 • Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny u dzieci;
 • Omówienie indywidualnej pracy z dzieckiem- masaż dłoni;
 • Programy i pomoce edukacyjne oraz dydaktyczne w terapii ręki– sposoby i metody ich wykorzystania oraz ocena ich efektywności podczas ulepszania małej motoryki;
 • Najefektywniejsze techniki i metody stosowane w terapii ręki;
 • Propozycje programów terapeutycznych stworzonych przez kursantów – ich analiza, omówienie i ocena.​

Minimalna liczna godzin kursu: 19h. Kurs obejmować powinien zarówno zajęcia teoretyczne jak i ćwiczeniowe. Liczba uczestników kursu od 1 do max. 3 osób.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 20.06.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 18/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 10.06.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone brakiem wyboru Wykonawcy.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 18/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 10.06.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY