tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 14/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 25.04.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl
 

2. Data ogłoszenia: 25.04.2022 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców świadczących usługi dostarczania posiłków polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie lunchu/obiadu oraz przygotowania i zapewnienia serwisu kawowego dla uczestników projektu w 6 zasięgach terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim:
 • Powiat brodnicki,
 • Powiat grudziądzki,
 • Miasto Grudziądz,
 • Powiat rypiński,
 • Powiat świecki,
 • Powiat wąbrzeski.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Kod CPV: usługa dostarczania posiłków (55520000-1).

Szczegóły zamówienia:

1. Przygotowanie i dostarczenie na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego wyżywienia:
 • obiadów uwzględniających dania mięsne, i/lub wegetariańskie i/lub wegańskie,
 • przerw kawowych (ciasto i/lub kanapki, owoce, woda, soki, kawa, herbata),
 • średnio w 2022 na terenie jednego powiatu zakłada się przygotowanie obiadów dla 21 os i przerw kawowych dla 21 os, podczas planowanych średnio 3 wydarzeń w każdym powiecie, w trakcie każdego wydarzenia przygotowanie przerw kawowych i/lub obiadów dla średnio 7 osób, nie mniej niż 3 os. i nie więcej niż 20 os.
 • średnio w 2023 zakłada się przygotowanie obiadów dla 14 os i przerw kawowych dla 14 os, podczas planowanych średnio 2 wydarzeń w każdym powiecie, w trakcie każdego wydarzenia przygotowanie przerw kawowych i/lub obiadów dla średnio 7 osób., nie mniej niż 3 os. i nie więcej niż 20 os.

         1a) W skład przerwy kawowej wchodzi:

 • zapewnienie gorącej kawy o pojemności 0,20l/os. (co najmniej 1 na osobę), gorącej herbaty o pojemności 0,20 l/os (co najmniej 1 na osobę), cukier, cytryna oraz śmietanka do kawy w wystarczającej ilości,
 • zapewnienie niezbędnych naczyń i sztućców w wystarczającej ilości,
 • zapewnienie soków min. 0,2 l na osobę lub wody min. 0,5 l na osobę,
 • zapewnienie przynajmniej 2 rodzajów ciasta, i/lub 2 kanapek, 1 kawałek ciasta o gramaturze 110 g, 2 kanapki każda min. 60 gramów (bułka z masłem, dodatki warzywne, ser, wędlina)

1b) W skład lunchu/obiadu (mięsnego/wegetariańskiego/wegańskiego) wchodzi przygotowana i dostarczona:

 • zupa (co najmniej 300 ml na osobę),
 • porcja dania głównego, składającego się z mięsa/dania wegetariańskiego/wegańskiego (co najmniej 100-150 gramów na osobę),
 • ziemniaki (co najmniej 200 gramów na osobę) lub ryż (co najmniej 200 gramów na osobę) lub frytki (co najmniej 200 gramów na osobę),
 • surówki (co najmniej 150 gramów na osobę),
 • zapewnienie niezbędnych naczyń, sztućców, wody gazowanej i niegazowanej lub soków (co najmniej 0,2 litra na osobę). Naczynia nie muszą być ceramiczne.

   1c) Szczegóły techniczne:

 • Przygotowania stołów – obrusów do świadczenia usługi.
 • Posprzątania po wykonanej usłudze.
 • Zapewnienia własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, talerzy lub plastikowych sztućców/naczyń itp.) zgodnie z wymaganiami menu.
 • Zapewnienia obsługi niezbędnej do świadczenia usługi.
 • Dowozu cateringu (w formie obiadu i przerwy kawowej) o ustalonej godzinie i w terminie na miejsce realizacji szkoleń wskazane przez Zamawiającego.
 • Świadczenia usługi dostarczania posiłków w formie obiadu i przerw kawowych na najwyższym poziomie, a mianowicie dostarczone produkty żywnościowe będą świeże i powinny być przyrządzone w dniu dostawy, przy zapewnieniu odpowiedniej temperatury posiłku w momencie podania.
 • Świadczenia usługi dostarczania posiłków w formie obiadu wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
 • Przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1225 z późn. zm.).
 • Zagwarantowania dostępności usługi w dowolnym terminie w okresie obowiązywania umowy.
 • W przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestników szkolenia faktu bycia wegetarianinem/ką lub weganem/ką, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie/wegańskie. Każdorazowo, Zamawiający zgłosi Wykonawcy liczbę posiłków wegetariańskich i wegańskich.
 • Wykonawca zobowiązuje się do terminowego świadczenia usługi w możliwie jak największym wyborze w określonym terminie w miejscu szkoleń wskazanych przez Zamawiającego.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 06.05.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 14/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 25.04.2022r., (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy dla części dotyczącej powiatu brodnickiego – posiłek: obiad (32,40  zł brutto). Wybrany Wykonawca - CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ BONUM, ul. Gajdy 3, 87-300 Brodnica.  

W pozostałych częściach zapytanie ofertowe zakończyło się brakiem wyboru Wykonawcy. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania
pdfZapytanie ofertowe nr 14/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 25.04.2022 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy usługi
docZałącznik 3 - wykaz usług

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY