tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 12/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 12.04.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi wyżywienia, zakwaterowania i zapewnienia sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym dla uczestników w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 12.04.2022 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi wyżywienia i noclegów wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla max. 20 uczestników w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV:  55000000-0

Szczegóły zamówienia: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy zapewniający hotel/pensjonat o minimum średnim standardzie dwu-gwiazdkowym według kategoryzacji obiektów hotelarskich (§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U z 2017 roku poz. 2166);

- kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, celem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne i działając w duchu proekologicznym, Zamawiający uwzględnia w kryteriach oceny ofert dodatkowe punkty za odległość lokalizacji miejsca wykonania usługi od miejsca spotkań uczestników powiatowego zespołu ekonomii społecznej. Tym, samym celem uzyskania dodatkowych punktów obiekt powinien znajdować się na terenie do 50 km od miasta Świecie zlokalizowanego w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim (szczegółowe zasady punktacji znajdują się w pkt. 10 zapytania). Miejsce w którym będzie realizowane zamówienie musi być zlokalizowane w gminie miejsko-wiejskiej lub wiejskiej, jednocześnie ma się  znajdować do 10 km od atrakcji przyrodniczej, np. nad jeziorem, w pobliżu parku krajobrazowego lub innej atrakcji przyrodniczej;

- planowana ilość uczestników szkolenia: minimalna liczba 15, a maksymalna 20 osób, przy czym ostateczna liczba uczestników będzie potwierdzona przez Zamawiającego na 2 dni przed szkoleniem;

- zapewnienie bezpłatnego miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu – szatnia znajdująca się w obiekcie, gdzie będzie odbywało się szkolenie;

- dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku (zaplecze socjalne, w tym toalety, sale konferencyjne, sale konsumpcyjne, pokoje gościnne);

- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia (ok. 20 miejsc);

- noclegi dla uczestników szkolenia zapewnione w tym samym obiekcie, co sala konferencyjna.

Zakres m.in.:

1 nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych z węzłem sanitarnym do pojedynczego wykorzystania (łazienka w każdym pokoju) w okresie 13.05.2022 r. – 14.05.2022r. (jak również w innym terminie wg wcześniejszych ustaleń z Wykonawcą), dla od 15 do 20 osób oraz pełne wyżywienie dla od 15 osób do 20 osób uwzględniające dania zarówno mięsne, jak i wegetariańskie/wegańskie.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 22.04.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 12/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 12.04.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zapytanie ofertowe zostało zakończone wyborem Wykonawcy: Romuald Dworakowski z siedzibą ul. Czerska 8, 86-150 Tleń.
 

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 12/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 12.04.2022 r.
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wykaz usług
pdfZałącznik 4 - Wzór umowy RODO

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY