tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 8/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.03.2022

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi mentora w zakresie obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych, prowadzonego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń, tel: 56 655 50 22, 500 127 355, e-mail: zapytania.owes@tlok.pl
 

2. Data ogłoszenia: 21.03.2022


3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: 
Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych na rzecz PES w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.
Mentor pracuje ze wskazanym przez OWES podmiotem wspierając proces doradczy. Ilość spotkań uzależniona od diagnozy OWES. Jedno spotkanie trwa jednorazowo od 3 do 5 godzin.
Zamawiający planuje że wyżej wymieniony zakres mentoringu będzie zrealizowany przez Wykonawcę w wymiarze do 29 godzin zegarowych ogółem.
Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczonego mentoringu Wykonawca udzieli porad i konsultacji we wszelkich sprawach dotyczących obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
 wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 przeprowadzenie spotkań mentorskich z kadrą podmiotu, celem mentoringu będzie przygotowanie kadry podmiotu do profesjonalnej obsługi klienta i finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych oraz prowadzenia negocjacji biznesowych.
 sporządzenie karty z mentoringu.
 

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
1) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) Załącznik nr 3 – CV;
3) Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego.

 

5. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 31.03.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: 
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 8/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.03.2022. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Wybrany Wykonawca - Firma Szkoleniowa Krawczyk Izabela z siedzibą w Grudziądzu (86-300) przy ul. Tysiąclecia 70.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 8/2022/OWES TŁOK 2
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY