tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 7/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 16.03.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi doradztwa zawodowego w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 1. Data ogłoszenia: 16.03.2022
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie doradztwa zawodowego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradcze,

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy, tj. doradcy zawodowego, preferencyjnie władającego językiem ukraińskim, świadczącego usługi w zakresie doradztwa na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, których celem będzie wsparcie rozwoju umiejętności społecznych pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje łącznie 80 godzin doradztwa w trakcie trwania projektu.

Zakres wykonywanej usługi poradnictwa zawodowego:

 • wykonanie testu kompetencji,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • przeprowadzenie rozmów z uczestnikami projektu,
 • weryfikacja predyspozycji kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie społecznym lub pracy w PS, w formie spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia, fundacji, spółki non profit.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. usługi mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół PS,
 2. usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 3. świadczeniu usług towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb,
 4. usługi realizowane są zgodnie z potrzebami pracowników PS, w tym szczególnie przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.

Osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy zobowiązane będą do:

 1. dbania o dokształcanie w zakresie ekonomii społecznej, poprzez szkolenia itp., minimum 30 godzin w roku,
 2. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w projekcie,
 3. posiadania wiedzy nt.  standardów OWES zgodnych z AKSES i ich przestrzegania,
 4. wspierania pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 5. przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pracownikami podmiotu,
 6. sporządzenia karty ze spotkania.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 3. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
 4. dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 25.03.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 7/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 16.03.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Wybrani Wykonawcy: Marzena Stanisławska, Lilla Załęska 

 

pdfProtokol_do_zapytania_nr_7_2022_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZapytanie ofertowe nr 7/2022/OWES TŁOK 2
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY