tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 6/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 07.03.2022r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi mentora w zakresie obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych, prowadzonego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń, tel: 56 655 50 22, 500 127 355, e-mail: zapytania.owes@tlok.pl
 

2. Data ogłoszenia: 07.03.2022


3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi indywidualnego mentoringu związanego ze wsparciem z zakresu obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych na rzecz PES w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych.
Mentor pracuje ze wskazanym przez OWES podmiotem wspierając proces doradczy. Ilość spotkań uzależniona od diagnozy OWES. Jedno spotkanie trwa jednorazowo od 3 do 5 godzin.
Zamawiający planuje że wyżej wymieniony zakres mentoringu będzie zrealizowany przez Wykonawcę w wymiarze do 29 godzin zegarowych ogółem.
Zamawiający oczekuje, że w ramach świadczonego mentoringu Wykonawca udzieli porad i konsultacji we wszelkich sprawach dotyczących obsługi klienta oraz finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Wykonawca odpowiedzialny będzie za:
wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
przeprowadzenie spotkań mentorskich z kadrą podmiotu, celem mentoringu będzie przygotowanie kadry podmiotu do profesjonalnej obsługi klienta i finalizowania zleceń/ofert sprzedażowych oraz prowadzenia negocjacji biznesowych.
sporządzenie karty z mentoringu.
 

4. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
1) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2) Załącznik nr 3 – CV;
3) Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt. 5 zapytania ofertowego.

 

5. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 21.03.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 6/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 07.03.2022. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

W wyznaczonym terminie do dnia 21.03.2022 r. do godz. 9:00, drogą mailowa wpłynęła 1 oferta złożona dnia 18.03.2022 (godz. 10:01) przez Firmę Szkoleniową Krawczyk Izabela w kwocie 175 zł brutto/1h zegarową usługi.Zamawiający informuję, że wartość złożonej oferty przekracza posiadane stawki budżetowe Zamawiającego, w związku z czym oferta nie zostaje przyjęta.

Zapytanie zostaje zakończone brakiem wyboru Wykonawcy. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone.

 


 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 6/2022/OWES TŁOK 2
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY