tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Rozeznanie rynku - Szacowanie wartości zamówienia nr 4/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 4.02.2022 r.

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w prowadzonym szacowaniu na usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

Data ogłoszenia: 4.02.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie doradztwa z zakresu usług społecznych w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

 

Kod CPV85310000-5 Usługi pracy społecznej

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego szacowania rozeznanie rynku na potrzeby wyboru Wykonawcy tj. doradztwa z zakresu usług społecznych (max. 100 godzin) na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, w następujących zakresach:

Doradca z zakresu usług społecznych posiada wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wykonawcy odpowiedzialni będą za doradzanie pes w zakresie następujących zagadnień:

 • standardy realizacji wybranych usług społecznych,
 • rozpoczynanie działalności w zakresie świadczenia usług społecznych,
 • przygotowanie oferty realizacji usług społecznych,
 • zarządzanie, monitoring i ewaluacja realizacji usług społecznych.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 • usługi mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół PS,
 • usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 • świadczeniu usług towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb.

Osoby wykonujące zamówienie w imieniu Wykonawcy zobowiązane będą do:

 1. dbania o dokształcanie w zakresie ekonomii społecznej, poprzez szkolenia itp, minimum 30 godzin w roku,
 2. prowadzenia dokumentacji obowiązującej w projekcie,
 3. posiadania wiedzy nt.  standardów OWES zgodnych z AKSES i ich przestrzegania,
 4. wspierania pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 5. przeprowadzenia indywidualnych spotkań z pracownikami podmiotu,
 6. sporządzenia karty ze spotkania.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 14.02.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Szacowanie wartości zamówienia nr 4/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 4.02.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

W wyznaczonym terminie do 14.02.2022 do godz. 9:00 została złożona 1 wycena przez Oferenta – Karolina Cyran - Juraszek na kwotę 250,00 zł brutto/1h. Rozeznanie rynku pod kątem szacowania wartości zamówienia zostało zakończone. Zamawiający planuje powtórzenie czynności w trybie zapytania ofertowego.

 

pdfProtokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia.
docZałącznik 3 - Wykaz usług
docZałącznik 2 - Wzór CV
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfSzacowanie wartości zamówienia nr 4/2022/OWES TŁOK 2

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY