tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.01.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 1. Data ogłoszenia: 21.01.2022 r. 
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Opiekuna osób starszych  i niepełnosprawnych dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 5 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy, którego zadaniem będzie kształcenie zawodowe osób dorosłych poprzez zorganizowanie kursu Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych zakończonego uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności zawodowych.

Zajęcia odbywać się będą dla uczestników z powiatu wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS w zakresie zdobycia wiedzy w zakresie sprawowania opieki nad podopiecznym – osobą niepełnosprawną.

Niniejsze zapytanie obejmuje minimum 60 godzin na 1 szkolenie.

Zakres tematyczny:

 1. ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja,
 2. zasady prawidłowego żywienia ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 3. fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się,
 4. wybrane zagadnienia farmakoterapii,
 5. problemy opieki chorych i niepełnosprawnych,
 6. opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci,
 7. profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
 8. postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
 9. choroby wieku podeszłego
 10. obserwacja chorego, pomiar i analiza parametrów,
 11. rola i zadania opiekuna,
 12. pielęgnacja chorych w podeszłym wieku,
 13. pierwsza pomoc w geriatrii. 

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 31.01.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 3/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.01.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. 
 

Zapytanie ofertowe zakończyło się rozstrzygnięciem i wyborem oferty Wykonawcy - Fundacja „Więcej z życia” z siedzibą Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek 1a/6, 62-100 Wągrowiec.

Wartość oferty - 1800 zł netto na szkolenie dla 1 osoby, 9000 zł dla  5 - osobowej grupy.

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZałącznik 5 - Opis przedmiotu zamówienia
pdfZałącznik 4 - Wzór umowy RODO
docZałącznik 3 - wykaz usług
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZapytanie ofertowe nr 3/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 21.01.2022 r.

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

luty 2024
powtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

NEWSLETTER

 

PROJEKTY