tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/TŁOK z dnia 05.01.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w ramach prowadzonego postępowania w przedmiocie wykonania robót remontowo - budowlanych.

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl


 

 1. Data ogłoszenia: 05.01.2022 r.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych, w tym: robót remontowych i wykończeniowych w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości przy ul. Bartkiewiczówny 69 w Toruniu. Zamówienie obejmuje prace, których efektem będzie oddanie do użytkowania siedziby w stanie deweloperskim.

 

Kody CPV


 

Numer

Nazwa

45000000-7

Roboty budowlane

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45443000-4

Roboty elewacyjne

45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45431000-7

Kładzenie płytek

45421100-5

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

 

Zakres planowanych prac:

Do zadań Wykonawcy, należeć będą prace w następującym zakresie:

 1. Uszczelnienie wokół okien silikonem;

 2. Wykucie 1 otworu wentylacyjnego na strychu;

 3. Wymiana i montaż drzwi wejściowych antywłamaniowych w miejscu istniejących drzwi;

 4. Skucie płytek 1,21 m x 1,51 m i wyrównanie ściany;

 5. Poszerzenie otworu drzwiowego w elewacji budynku ze 110 cm do 120 cm i montaż drzwi;

 6. Wykucie otworu drzwiowego wewnątrz budynku w ścianie nośnej 2,1 x 1,9 m oraz montaż drzwi (Roboty konstrukcyjne będą polegały na wykonaniu otworu w ścianie konstrukcyjnej oddzielającej 2 pomieszczenia, wykonaniu nadproża nad wykonywanym otworem oraz wyburzeniu części ściany konstrukcyjnej);

 7. Zamurowanie drzwi 90 cm;

 8. Zmniejszenie otworu w drzwiach do 130 cm oraz wmurowanie drzwi;

 9. Montaż drzwi w następujących wariantach:

- 1 x jednoskrzydłowe do wc,

- 2 x jednoskrzydłowe w pokojach,

- 1 x dwuskrzydłowe w pokoju;

 1. Naprawa ubytków sufitów w tym szpachlowanie i dwukrotne malowanie 200 metrów sufitu;

 2. Naprawa ubytków ścian w tym szpachlowanie i dwukrotne malowanie 510 metrów ścian;

 3. Naprawa ubytków w elewacji;

 4. Dokończenie docieplenia stropu dachu garażu szpachlowanie i malowanie;

 5. Uzupełnienie pęknięć w ogrodzeniu i elewacji budynku;

 6. Położenie kostki brukowej, w miejscu istniejącej uszkodzonej kostki w tym wyrównanie podłoża ok. 5 metrów kwadratowych;

 7. Położenie kafelek na ścianie w wc (pomieszczenie o powierzchni 9 m2) i postawienie przepierzenia;

 8. Położenie kafelek w pomieszczeniu łazienkowym (pomieszczenie o powierzchni 7,8 m2) i zamontowanie kabiny prysznicowej z brodzikiem (Kafelki zostaną położone na już istniejące wcześniej kafelki, które uległy zniszczeniu) oraz postawienie przepierzenia;

 9. Postawienie 2 ścianek działowych o łącznej długości około 10 metrów;

 10. Wykucie 2 otworów do drzwi w wc i montaż drzwi jednoskrzydłowych;

 11. Poszerzenie otworu z 90 cm na 1,4m;

 12. Poszerzenie otworu drzwiowego z 78 cm na 90cm i montaż drzwi w kotłowni.

 

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,

 2. niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji robót (jeśli dotyczy),

 3. zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w miejscu wykonywanych robót budowlanych,

 4. zabezpieczenie obiektu przez wejściem osób nieupoważnionych do przebywania na terenie wykonywanych prac.

 

Termin i miejsce wykonania robót (realizacji umowy):

 

Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 07.2022 r.

Usługi świadczone będą w obiekcie znajdującym się przy ul. Bartkiewiczówny 69, 87-100 Toruń.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych prac budowlanych.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

 

 1. Oferty należy składać do 20.01.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

 2. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl

 3. Oferty sporządzone w formie papierowej należy złożyć osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2022/TŁOK z dnia 5.01.2022 r. (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygniete i zakończyło się wyborem Wykonawcy: Optimal-Bud Non profit Sp. z o. o. z siedzibą  ul. Słowackiego 3/5, 86-100 Świecie.

 

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 1/2022/TŁOK
fileZałącznik 1 - Formularz ofertowy
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - Wykaz usług
pdfZałącznik 4 - ZUS i US
pdfZałącznik 5 - RODO

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

grudzień 2023
powtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY