tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 04.01.2022 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego, będącym kursem prawa jazdy kat. B w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 04.01.2022

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

 

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B na terenie powiatu brodnickiego, wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zamówienie obejmuje min. 60 godzin. Na część teoretyczna składa się 30 godzin lekcyjnych, zaś część praktyczna obejmuje 30 godzin zegarowych.

Szkolenie obejmuje teoretyczny i praktyczny program w zakresie kursu podstawowego prawa jazdy kat. B. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeszkolenie uczestników projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiające im przystąpienie do egzaminu państwowego. Wykonawca zapewnia w ramach usługi szkolenie, pierwszą opłatę egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) kursu państwowego oraz 1 ewentualnych poprawek, badania lekarskie. Kursanci mogą brać udział jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.

Oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub ofertę rozłączną, zaznaczając wybrany powiat.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 14.01.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2022/OWES TŁOK 2 z dnia 04.01.2022 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zaproponowana cena przewyższa stawkę budżetową Zamawiającego. W dniu 14.01.2022 r. o godz. 15:33 zwrócono się do Przedsiębiorstwa Społecznego, w którym zatrudniony jest pracownik zainteresowany odbyciem kursu, czy byłoby w stanie pokryć różnicę między stawką budżetową Zamawiającego a ceną kursu.

W dniu 17.01.2022 r. o godz. 9:48 PS zatrudniające pracownika, dla którego przygotowano zapytanie, zobowiązało się do pokrycia części wydatku wykraczającej poza stawkę budżetową. 

Wybrany Wykonawca: Firma szkoleniowo-handlowa Mariusz Orzechowski 

 

pdfProtokol_do_zapytania_nr_1_2022.pdf
pdfZapytanie ofertowe nr 1/2022/OWES TŁOK 2
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy szkolenia
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY