tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 23/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 30.12.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

Data ogłoszenia: 30.12.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Opiekuna osób starszych  i niepełnosprawnych dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 5 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

 

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy, którego zadaniem będzie kształcenie zawodowe osób dorosłych poprzez zorganizowanie kursu Opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych zakończonego uzyskaniem przez uczestników certyfikatu potwierdzającego nabycie umiejętności zawodowych.

Zajęcia odbywać się będą dla uczestników z powiatu wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS w zakresie zdobycia wiedzy w zakresie sprawowania opieki nad podopiecznym – osobą niepełnosprawną.

Niniejsze zapytanie obejmuje minimum 60 godzin na 1 szkolenie.

Zakres tematyczny:

 1. ochrona przed zakażeniem, dezynfekcja, sterylizacja,
 2. zasady prawidłowego żywienia ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 3. fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się,
 4. wybrane zagadnienia farmakoterapii,
 5. problemy opieki chorych i niepełnosprawnych,
 6. opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci,
 7. profilaktyka odleżyn oraz skutków długotrwałego unieruchomienia,
 8. postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej osoby,
 9. choroby wieku podeszłego
 10. obserwacja chorego, pomiar i analiza parametrów,
 11. rola i zadania opiekuna,
 12. pielęgnacja chorych w podeszłym wieku,
 13. pierwsza pomoc w geriatrii.

 

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. usługi świadczone są w formie dostosowanej do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 11.01.2022 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 23/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 30.12.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Rozstrzygnięcie: Oferta PC-PAUL Paweł Szymkowiak wpłynęła po terminie składania ofert. Oferent Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych przedstawił cenę przewyższającą stawkę budżetową Zamawiającego, zatem Wykonawca nie został wybrany. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone. 

 

pdfProtokol_do_zapytania_nr_23_2021_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZapytanie ofertowe nr 23/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 30.12.2021 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy usługi
docZałącznik 3 - wykaz usług
pdfZałącznik 4 - Wzór umowy RODO
pdfZałącznik 5 - opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY