tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 20/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 25.11.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego, będącym kursem prawa jazdy kat. B w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 25.11.2021
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 3 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi organizacji i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B na terenie powiatu brodnickiego, wąbrzeskiego i golubsko-dobrzyńskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zamówienie obejmuje min. 60 godzin. Na część teoretyczna składa się 30 godzin lekcyjnych, zaś część praktyczna obejmuje 30 godzin zegarowych.

Szkolenie obejmuje teoretyczny i praktyczny program w zakresie kursu podstawowego prawa jazdy kat. B. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeszkolenie uczestników projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiające im przystąpienie do egzaminu państwowego. Wykonawca zapewnia w ramach usługi szkolenie, pierwszą opłatę egzaminacyjną (część teoretyczna i praktyczna) kursu państwowego oraz 1 ewentualnych poprawek, badania lekarskie. Kursanci mogą brać udział jako uczestnicy kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę.

Oferent może złożyć ofertę na całość zamówienia lub ofertę rozłączną, zaznaczając wybrany powiat.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 7.12.2021 roku do godz. 23:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 20/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 25.11.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. 

 

INFORMACJA DO ZAPYTANIA NR 20/2021/OWES TLOK 2 z dnia 25.11.2021

 

Informujemy, że w związku z niewskazaniem w bazie konkurencyjności konkretnej godziny do której przyjmowane będą oferty dnia 07.12.2021 a wskazanie innej godziny w formularzu zapytania ofertowego a innej w ogłoszeniu o postępowaniu zamieszczonym na stronie podmiotowej Zamawiającego: https://www.tlok.pl/1408/zapytanie-ofertowe-nr-202021owes-tlok-2-z-dnia-25112021-r ,

celem zapewnienia równego dostępu do udziału w postępowaniu przez wszystkich Oferentów, Zamawiający wskazuje, że oferty można składać do końca dnia 07.12.2021 tj. godz. 23:59.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

 

INFORMACJA NR 2

DO ZAPYTANIA NR 20/2021/OWES TLOK 2 z dnia 25.11.2021

 

Informujemy, że w związku ze zgłoszonymi przez Oferentów uwagami co do niektórych zapisów zapytania ofertowego, Zamawiający dokonał aktualizacji przedmiotu zapytania w następującym zakresie:

  1. W formularzu zapytania ofertowego nr 20/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 25.11.2021 r., pkt. 4. Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy) dodano zapis:

Usługi świadczone będą na terenie realizacji projektu tj. w powiatach: brodnickim, wąbrzeskim i golubsko-dobrzyńskim w woj. kujawsko-pomorskim, i/ lub w miejscu zamieszkania uczestnika szkolenia lub w odległości do 20 km od miejsca zamieszkania. Termin oraz miejsce świadczenia usługi muszą być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających.

W sytuacji, gdy odległość jest większa niż 20 km Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwościdotarcia i powrotu z zajęć dla uczestnika kursu.

  1. Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia – nowa treść załącznika została dodana w osobnym pliku jako: Zał. 6 Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia_wersja z dnia 6.12.2021.

Zamawiający wskazuje, że w związku z dokonaną aktualizacją termin składania ofert ulega wydłużeniu do dnia do dnia 15.12.2021 tj. godz. 09:00.

Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.

Zapytanie ofertowe zakończyło sie brakiem rozstrzygnięcia ze względu na brak złożonych ofert. 

 

pdfProtokol_do_zapytania_nr_20_2021.pdf
pdfZapytanie ofertowe nr 20/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 25.11.2021 r.
fileZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wzór CV
docZałącznik 4 - wykaz usług
pdfZałącznik 5 - umowa RODO
pdfZałącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia
pdfZałącznik 6 - Uaktualniony opis przedmiotu zamówienia_wersja z dnia 6.12.2021

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY