tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 16/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 04.10.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data ogłoszenia: 04.10.2021 r.

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców świadczących usługi dostarczania posiłków polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie lunchu/obiadu oraz przygotowania i zapewnienia serwisu kawowego dla uczestników projektu w 6 zasięgach terytorialnych w województwie kujawskopomorskim:
Powiat brodnicki,
Powiat grudziądzki,
Miasto Grudziądz,
Powiat rypiński,
Powiat świecki,
Powiat wąbrzeski.


Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.
 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.
 

Kod CPV: usługa dostarczania posiłków (kod CPV 55520000-1).
 

Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):
Zamówienie winno być wykonane w terminie od dnia podpisania umowy do 30.06.2023 r. Usługi świadczone jest na terenie realizacji projektu tj. w powiatach: brodnickim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim. Przez powiat należy rozumieć miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie powiatu. Zamówienie wykonywane będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz w innych miejscach uzgodnionych z Wykonawcą. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ilości zamówionych posiłków z tygodniowym wyprzedzeniem, przy czym w przypadku zmniejszenia/zwiększenia zamówienia powiadomi najpóźniej dzień przed terminem szkolenia.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
b) Wzór umowy – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
c) Wykaz zrealizowanych usług zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt.
5 zapytania ofertowego - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego;
d) Menu wyżywienia uwzględniający posiłki mięsne, wegetariańskie, wegańskie.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 12.10.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 16/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 04.10.2021r., (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe zakończyło się brakiem wyboru Wykonawcy.

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
docZałącznik 3 - wykaz usług
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy usługi
pdfZałącznik 1 - Formularz oferty
pdfZapytanie ofertowe nr 16/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 04.10.2021 r.

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY