tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 15/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 04.10.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi wyżywienia, zakwaterowania i zapewnienia sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym dla uczestników w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.
 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK
z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń
adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń
tel: 56 655 50 22, 500 127 355
e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 

2. Data ogłoszenia: 04.10.2021 r.
 

3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi wyżywienia i noclegów wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla max. 20 uczestników w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.
2) Kod CPV: 55000000-0
Szczegóły zamówienia: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy zapewniający hotel/pensjonat o minimum średnim standardzie dwu-gwiazdkowym według kategoryzacji obiektów hotelarskich (§ 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U z 2017 roku poz. 2166);
- obiekt musi znajdować się na terenie do 40 km od miasta Świecie zlokalizowanego w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim. Miejsce w którym będzie realizowane zamówienie musi być zlokalizowane w gminie miejsko-wiejskiej lub wiejskiej, jednocześnie ma się znajdować do 10 km od atrakcji przyrodniczej, np. nad jeziorem, w pobliżu parku krajobrazowego
lub innej atrakcji przyrodniczej;
- planowana ilość uczestników szkolenia: minimalna liczba 15, a maksymalna 20 osób, przy czym ostateczna liczba uczestników będzie potwierdzona przez Zamawiającego na 2 dni przed szkoleniem;

- zapewnienie bezpłatnego miejsca na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu – szatnia znajdująca się w obiekcie, gdzie będzie odbywało się szkolenie;
- dostosowanie wszystkich powierzchni użytkowych, niezbędnych do realizacji zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku (zaplecze socjalne, w tym toalety, sale konferencyjne, sale konsumpcyjne, pokoje gościnne);
- zapewnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia (ok. 20 miejsc);
- noclegi dla uczestników szkolenia zapewnione w tym samym obiekcie, co sala konferencyjna.

3) Zakres m.in.:
1 nocleg w pokojach jedno lub dwuosobowych z węzłem sanitarnym do pojedynczego wykorzystania (łazienka w każdym pokoju) w okresie 22.10.2021 r. – 23.10.2021r. jak również w innym terminie wg wcześniejszych ustaleń dla od 15 do 20 osób oraz pełne wyżywienie dla od 15 osób do 20 osób uwzględniające dania zarówno mięsne, jak i wegetariańskie/wegańskie.

4. Termin i miejsce wykonania usługi (realizacji umowy):
Zamówienie winno być wykonane w terminie od podpisania umowy do 23.10.2021 r. Usługi świadczone będą na terenie realizacji projektu, tj. na terenie subregionu 3 obejmującego następujące powiaty: brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, m. Grudziądz, rypiński, świecki, wąbrzeski. Termin oraz miejsce świadczenia usługi muszą być dostosowane do możliwości osób z nich korzystających.

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełnienia warunków:
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą przedłożyć Wykonawcy:
1. Wypełniony formularz ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego;
2. Podpisany wzór umowy na realizacje usługi – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego;
3. Wykaz zrealizowanych usług, zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu określonym w pkt.
4 i 5 zapytania ofertowego – Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego;
4. Podpisany wzór umowy o powierzenie danych RODO – Załącznik nr 4 do Zapytania
ofertowego.


Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:
Oferty należy składać do 12.10.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 15/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 04.10.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

Wybrany Wykonawca: M CONCEPT Monika Derenda - Biedroń

pdfProtokół z zakończonego postępowania.
pdfZapytanie ofertowe nr 15/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 04.10.2021 r.
pdfZał. 1 - Formularz oferty
pdfZałącznik 2 - Wzór umowy
docZałącznik 3 - wykaz usług
pdfZałącznik 4 - Umowa RODO

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY