tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 12/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 13.09.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia kursu księgowego I stopnia w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 13.09.2021 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu księgowego I stopnia dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 5 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia kursu księgowego I stopnia na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 80 godzin na 1 szkolenie.

Zakres tematyczny m.in.:

  • Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej:

Organizacja działalności gospodarczej,

Pojęcia wstępne z rachunkowości,

Charakterystyka aktywów i pasywów,

Operacje gospodarcze,

Dowody księgowe,

Księgi rachunkowe,

Ewidencja podstawowych operacji bilansowych i wynikowych,

Zasady ustalania wyniku finansowego,

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro i małych w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

Ogólne zasady funkcjonowania systemu finansowo-księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

  • Wybrane zagadnienia publicznoprawne:

System podatkowy w Polsce, 

VAT - ogólne zasady opodatkowania,

Podatki dochodowe - ogólne zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej,

Podatki i opłaty obciążające przedsiębiorstwa,

Składki rozliczane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 01.10.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 12/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 13.09.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Zamawiający wskazuje, że oferta złożona została w sposób wadliwy tj. nie została złożona na wzorze formularza oferty wraz z załącznikami, udostępnionymi przez Zamawiającego na stronie zapytania zamieszczonego w bazie konkurencyjności.

W związku z czym Zamawiający wskazuje, że w przedmiotowym postępowaniu nr 12/2021/OWES TŁOK 2, nie została wybrana żadna oferta a postępowanie zostanie wznowione. 

 

pdfProtokol_nr_12_2021_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy_szkolenia_szkolenie.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._5_umowa_powierzenia_RODO_wzor.doc
pdfZal._6_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
fileZal._7_Informacje_przedstawiane_w_celu_uznania_kwalifikacji.docx
pdfZAP_NR_12_2021_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY