tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 10/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 08.09.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 08.09.2021 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców świadczących usługi dostarczania posiłków polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie lunchu/obiadu oraz przygotowania i zapewnienia serwisu kawowego dla uczestników projektu w 7 zasięgach terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim:
  • Powiat brodnicki,
  • Powiat golubsko-dobrzyński,
  • Powiat grudziądzki,
  • Miasto Grudziądz,
  • Powiat rypiński,
  • Powiat świecki,
  • Powiat wąbrzeski.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia. 

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 16.09.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 10/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 08.09.2021. r., (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. 

 

Wyjaśnienie: Ze względu na przekroczenie stawek na poszczególne pozycje, posiadanych w budżecie przez Zamawiającego, umożliwiających pokrycie kwot wskazanych w Ofertach przesłanych przez wszystkich Wykonawców, Zamawiający nie dokonał wyboru żadnej z ofert w następujących powiatach: brodnickim, grudziądzkim, mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim oraz powiecie wąbrzeskim.

Wybrany Wykonawca w powiecie golubsko-dobrzyńskim: Spółdzielnia socjalna „Zbójeński Kredens”

 

pdfProtokol_do_zapytania_10_2021.pdf
pdfZAP_NR_10_2021_OWES_TLOK_2_CATERING.pdf
filezal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfzal._2_Wzor_umowy___USLUGI.pdf
doczal._3_wykaz_uslug.doc

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY