tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 7/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 14.07.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 1. Data ogłoszenia: 14.07.2021
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej polegającej na pracy z osobami posiadającymi problem z uzależnieniami w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV85310000-5 Usługi pracy społecznej

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy tj. specjalisty ds. reintegracji świadczącego usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej polegającej na pracy z osobami posiadającymi problem z uzależnieniami (max. 300 godzin) na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, w następujących zakresach:

Specjaliści ds. reintegracji posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Wykonawcy odpowiedzialni będą za:

 1. świadczenie usług wsparcia o charakterze reintegracyjnym dla pracowników PS, w tym w szczególności:
 • działania motywacyjne,
 • pomoc w określeniu rozwoju zawodowego,
 • budowanie kompetencji społecznych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów,
 • wsparcie pracowników w zakresie reintegracji społ. i zaw. w miejscu pracy i poza pracą,
 • wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia - poprzez rozwój umiejętności miękkich; wsparcie w zakresie prawidłowego realizowania obowiązków służbowych przez pracowników PS - w tym elementy treningu pracy.

Sposób realizacji przedmiotu zamówienia:

 • usługi mogą dotyczyć wsparcia indywidualnego lub obejmować cały zespół PS,
 • usługi świadczone są w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym,
 • świadczeniu usług towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb,
 • usługi realizowane są zgodnie z potrzebami pracowników PS, w tym szczególnie przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 26.07.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 7/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 14.07.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Wybrany Wykonawca: Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki świata”

 

 

pdfProtokol_do_zapytania_nr_7_2021.pdf
pdfZAP_NR_7_2021_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY