tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 02.06.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi wyżywienia, zakwaterowania i zapewnienia sali z niezbędnym wyposażeniem technicznym dla uczestników w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 02.06.2021 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi wyżywienia i noclegów wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej dla max. 25 uczestników w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 10.06.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 5/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 02.06.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

 

Wybrany Wykonawca: Baltic Rest sp. z o.o. oddział w Tleniu

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_nr_5_2021_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZAP_NR_5_2021_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy___USLUGI.pdf
docZal._3_wykaz_uslug.doc

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY