tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 11.02.2021 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Kadry i płace z obsługą programów Płatnik i Symfonia w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 11.02.2021 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Kadry i płace z obsługą programów Płatnik i Symfonia dla minimum 1 osoby, a nie więcej niż 5 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia kursu Kadry i płace z obsługą programów Płatnik i Symfonia na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 80 godzin na 1 szkolenie, w tym minimum 20 godzin zajęć komputerowych.

Zakres tematyczny:

  • Prawo pracy,
  • Płace,
  • Dokumentacja kadrowa,
  • Dokumentacja płacowa,
  • Ubezpieczenia społeczne,
  • Program PŁATNIK,
  • Program SYMFONIA. 

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 19.02.2021 roku do godz. 9:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 2/2021/OWES TŁOK 2 z dnia 11.02.2021 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) lub za pośrednictwem bazy konkurencyjności. 

 

Wykonawca nie został wybrany. Proponowana cena przewyższała stawkę budżetową Zamawiającego. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone. 

 

pdfprotokol_do_zapytania_ofertowego_2_2021.pdf
pdfZAP_NR_2_2021_OWES_TLOK_2.pdf
filezalaczniki_do_zap._nr_2_2021_OWES_TLOK_2.zip

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

grudzień 2023
powtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

NEWSLETTER

 

PROJEKTY