tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 10/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 07.09.2020 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi marketingowe (projekty graficzne i wydruki) w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 07.09.2020
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi marketingowej (projekty graficzne i wydruki), w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona dla przedsiębiorstw społecznych do 10 pakietów usług marketingowych składających się z grafiki strony internetowej, identyfikacji wizualnej oraz projektu graficznego i wydruku ulotek. Ilość uzależniona jest od zapotrzebowania klientów OWES TŁOK 2
Wykonawca powinien podać cenę brutto za 1 pakiet oraz łączną kwotę za 10 pakietów.

Kod CPV: 79342000-3 (usługi reklamowe i marketingowe)

Szczegóły zamówienia:

Pakiet dotyczy przygotowania projektów graficznych oraz wydruku materiałów promocyjnych.

Każdy projekt graficzny musi zawierać możliwość 3 korekt projektu.

Ceny materiałów powinny zawierać koszty wysyłki.

Wycena powinna zawierać podatek VAT.

  1. Strona internetowa - projekt graficzny (3 propozycje i 3 korekty wybranej propozycji).
  2. Identyfikacja wizualna dla przedsiębiorstwa społecznego.

Komplet materiałów reklamowych identyfikujących podmiot, w zakres którego wchodzą: logo, key visual/graficzny motyw przewodni, projekt wizytówek, projekt papieru i koperty, zestaw logo i ilustracji do mediów społecznościowych. Ceny powinny zawierać możliwość 3 korekt.

  1. Projekt graficzny banneru, rolla-up i jego wykonanie.
  2. Ulotki: projekt graficzny i wydrukowanie w ilości 200 szt.

Materiały muszą zawierać logotypy, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach (RPO WK-P).

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 15.09.2020 roku do godziny 10:00 (liczy się data wpływu do zamawiającego). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 10/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 07.09.2020 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego). 

Wybrany Wykonawca: VIS-MEDIA s.c.

pdfprotokol_do_zapytania_nr_10_2020_OWES_TLOK_2.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2__Wzor_umowy___USLUGI.pdf
docZal._3_wykaz_uslug.doc
docZal._4__umowa_powierzenia_RODO_wzor.doc
pdfZAP_NR_10_2020_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY