tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 6/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 9.04.2020 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

 1. Data ogłoszenia: 9.04.2020 r.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa finansowego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi doradztwa finansowego (nr CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe) w wymiarze 100 godz. na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym obejmuje:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS w specjalnych programach i ustawach w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19, wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).

Obowiązki i zadania doradcy:

 • wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
 • przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych spotkań doradczych z pracownikami podmiotu; jednorazowo doradztwo może trwać nie więcej niż 5 godzin, w uzasadnionych przypadkach za zgodą zamawiającego możliwe jest doradztwo z wykorzystaniem dostępnych środków teleinformatycznych ,
 • sporządzenie karty z doradztwa.

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:

 1. terminowa realizacja powierzonych zadań,
 2. ochrona danych osobowych Uczestników wsparcia (obowiązek zawarcia umowy dot. powierzenia przetwarzania danych osobowych),
 3. informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o występujących problemach w realizacji zadań (jeśli dotyczy),
 4. dokumentowanie podjętych działań na wzorach otrzymanych od Zamawiającego.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 17.04.2020 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 6/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 9.04.2020 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Wybrany Wykonawca: Lidia Garczyńska-Szymkowiak

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_6_2020_OWES_TLOK_2.pdf
pdfZAP_NR_6_2020_OWES_TLOK_2_doradca_finansowy.pdf
docZal.5_umowa_powierzenia_RODO_wzor.doc
docZal.4_Wykaz_uslug.doc
docZal.3_Wzor_CV.doc
pdfZal.2_Wzor_umowy_szkolenia_mentorzy.pdf
fileZal.1_Formularz_ofertowy_nr_6_2020_OWES_TLOK_2.docx

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY