tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 20.03.2020 r.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, kierując się względami bezpieczeństwa, została wprowadzona zmiana sposobu składania ofert oraz został wydłużony czas składania ofert do 08.04.2020 r. Pozostałe warunki zapytania ofertowego pozostały bez zmian. 

 

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie finansowym w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 20.03.2020 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi indywidualnego doradztwa finansowego w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi doradztwa finansowego (nr CPV 66171000-9 Doradztwo finansowe) w wymiarze 100 godz. na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Doradztwo specjalistyczne w zakresie finansowym obejmuje:

  • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
  • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
  • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS w specjalnych programach i ustawach w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19, wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
  • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).

Obowiązki i zadania doradcy:

  • wspieranie pracowników, w tym w szczególności kadry zarządczej podmiotu w rozwoju,
  • przeprowadzenie indywidualnych lub grupowych spotkań doradczych z pracownikami podmiotu; jednorazowo doradztwo może trwać nie więcej niż 5 godzin, w uzasadnionych przypadkach za zgodą zamawiającego możliwe jest doradztwo z wykorzystaniem dostępnych środków teleinformatycznych ,
  • sporządzenie karty z doradztwa.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 08.04.2020 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii, kierując się względami bezpieczeństwa, prosimy o przesłanie oferty w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 5/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 20.03.2020 r.”; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Proponowane ceny przewyższają stawkę budżetową Zamawiającego, zatem Wykonawca nie został wybrany. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone.

pdfProtokol_do_zapytania_nr_5.pdf
pdfZAP_NR_5_2020_OWES_TLOK_2_doradca_finansowy.pdf
docZal.5_umowa_powierzenia_RODO_wzor.doc
docZal.4_Wykaz_uslug.doc
docZal.3_Wzor_CV.doc
pdfZal.2_Wzor_umowy_szkolenia_mentorzy.pdf
fileZal.1_Formularz_ofertowy_nr_5_2020_OWES_TLOK_2.docx

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY