tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 11.03.2020 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kurs florystyczny” w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 11.03.2020
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia Kursu florystycznego dla minimum 1 osoby, nie więcej niż 5 osób, przy czym każdorazowo może to być 1 osoba, w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80530000-8- Usługi szkolenia zawodowego.

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kurs florystyczny” na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, którego celem będzie wsparcie rozwoju pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje minimum 30 godzin (w tym minimum 20 godzin praktyki) na 1 uczestnika szkolenia.

Zakres tematyczny:

  • Teoria barw i kompozycji
  • Florystyczne zasady kompozycyjne
  • Stylistyka wiązanek okolicznościowych z roślin ciętych
  • Florystyka okolicznościowa (w tym ślubna, żałobna)
  • Sposoby utrwalania materiału roślinnego
  • Kompozycje z roślin sztucznych i suchych oraz doniczkowych
  • Pielęgnacja roślin

 

Oferty należy składać do 26.03.2020 roku do godz. 23:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 4/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 11.03.2020 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Proponowana cena przewyższa stawkę budżetową Zamawiającego, zatem Wykonawca nie został wybrany. Zapytanie ofertowe zostanie powtórzone. 

jpgProtokół do zapytania ofertowego nr 4/2020/OWES TŁOK 2
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfzal_2_Wzor_umowy_szkolenia_mentorzy.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._5_um_powierzenia_RODO_wzor.doc
pdfZAP_NR_4_2020_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY