tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 04.03.2020 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 04.03.2020 r.
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Wybór wykonawców świadczących usługi dostarczania posiłków polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków w formie lunchu/obiadu oraz przygotowania i zapewnienia serwisu kawowego dla uczestników projektu w 2 zasięgach terytorialnych w województwie kujawsko-pomorskim:
  • Powiat rypiński,
  • Powiat wąbrzeski.

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedną lub więcej części zamówienia.

 

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 19.03.2020 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 3/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 04.03.2020 r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Zapytanie zostanie powtórzone.

pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_3_2020_OWES_TLOK_2.pdf
fileformularz_ofertowy_nr_3_2020_OWES_TLOK_2.docx
docZal._3_wykaz_uslug.doc
pdfZal._2_Wzor_umowy___USLUGI.pdf
pdfZAP_NR_3_2020_OWES_TLOK_2_CATERING.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY