tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 17/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 12.12.2019 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi doradztwa zawodowego oraz usługi psychologiczne w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 12.12.2019
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie doradztwa zawodowego oraz usługi psychologiczne w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradcze,

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców, tj. doradcy zawodowego oraz psychologa świadczących usługi w zakresie doradztwa zawodowego oraz usługi psychologiczne na terenie powiatów: brodnickiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, w Mieście Grudziądz, rypińskiego, świeckiego, wąbrzeskiego w woj. kujawsko-pomorskim, których celem będzie wsparcie rozwoju umiejętności społecznych pracowników PES/PS. Zapytanie obejmuje 300 godzin, łącznie doradztwa zawodowego oraz usług psychologicznych w trakcie trwania projektu.

Zakres wykonywanej usługi poradnictwa zawodowego:

  • wykonanie testu kompetencji,
  • opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
  • przeprowadzenie rozmów z uczestnikami projektu,
  • weryfikacja predyspozycji kandydata do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej w przedsiębiorstwie społecznym lub pracy w PS, w formie spółdzielni socjalnej, stowarzyszenia, fundacji, spółki non profit.

Zakres wykonywanej usługi psychologicznej:

  • zbadanie predyspozycji osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego.

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 23.12.2019 roku do godz. 11:00 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 17/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 12.12.2019. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Po zebraniu informacji i analizie ofert Zamawiający postanowił udzielić zamówienia w oparciu o poniższe kryteria oceny:

- Dominik Nowak Intuicja – w zakresie doradztwa zawodowego;

- Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka – w zakresie usług psychologicznych.

pdfprotokol_nr_17_2019_OWES_TLOK_2.pdf
doczał.4
doczał. 3
pdfzał. 2
filezał. 1
doczapytanie ofertowe nr 17/2019/OWES TŁOK 2

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY