tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 16/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 19.11.2019. r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi trenerskie w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 19.11.2019
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi trenerskie w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  1. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 27.11.2019 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie skanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 16/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 19.11.2019. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

 

Wybrany Wykonawca: Karolina Cyran-Juraszek

docZAP_NR_16_2019_OWES_TLOK_2_.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._3_wzor_CV.doc
pdfzal_2_Wzor_umowy_szkolenia_mentorzy.pdf
fileformularz_ofertowy_nr_16_2019_OWES_TLOK_2.docx
pdfProtokol_nr_16_2019_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY