tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 11/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 19.11.2019 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi mentora posiadającego doświadczenie w pracy z podmiotami ekonomii społecznej zatrudniającymi osoby niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz w projekcie „OWES TŁOK” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 19.11.2019
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób lub podmiotów świadczących usługi mentora posiadającego doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami społecznymi zatrudniającymi osoby niepełnosprawne lub działającymi na ich rzecz, maksymalna liczba godzin 80 w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 27.11.2019 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 11/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 19.11.2019. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

Brak ofert spełniających kryteria.

 

pdfzal_2_Wzor_umowy_szkolenia_mentorzy.pdf
docZAP_NR_11_2019_OWES_TLOK_2.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._3_wzor_CV.doc
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfProtokol_nr_11_2019_OWES_TLOK_2.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

luty 2024
powtśrczptsond
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

NEWSLETTER

 

PROJEKTY