tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 9/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 25.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 25.10.2019 r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 25.10.2019
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w trzech zakresach tematycznych w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV85310000-5 Usługi pracy społecznej

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców tj. specjalistów ds. reintegracji świadczących usługi w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w trzech zakresach na terenie powiatów: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, w następujących zakresach:

  1. Pracy z osobami posiadającymi problem z uzależnieniami – max. 300 godzin;
  2. Pracy z osobami chorymi psychicznie - max. 300 godzin;
  3. Pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i innymi rodzajami niepełnosprawności - max. 300 godzin.

Oferty należy składać do 03.11.2019 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 9/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 25.10.2019. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

Wybrani Wykonawcy:

- Dominik Nowak Intuicja - w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w pracy z osobami upośledzonymi umysłowo i innymi rodzajami niepełnosprawności;

- Fundacja Aktywizacji i Integracji - w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej w pracy z osobami posiadającymi problem z uzależnieniami oraz w pracy z osobami chorymi psychicznie.

pdfProtokol_zapytanie_9_2019_OWES_TLOK_2.pdf
docZAP_NR_9_2019_OWES_TLOK_2.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._3_wzor_CV.doc
pdfZal._2_Wzor_umowy.pdf
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

wrzesień 2023
powtśrczptsond
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

NEWSLETTER

 

PROJEKTY