tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 8/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 25.10.2019 - USŁUGI TRENERSKIE

Zapytanie ofertowe nr 8/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 25.10.2019. r.

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi trenerskie w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

z siedzibą Pl. Św. Katarzyny 9 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. Sukiennicza 6/2 87-100 Toruń

tel: 56 655 50 22, 500 127 355

e-mail: zapytania.owes@tlok.pl

  1. Data ogłoszenia: 25.10.2019
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi trenerskie w ramach projektu „OWES TŁOK 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Priorytetowa Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4. Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach umowy nr UM_SE.433.1.872.2018.

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi trenerskie/ szkoleniowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

Usługa szkoleniowa musi być prowadzona zgodnie ze standardami OWES zgodnymi z AKSES

I.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie max. 238 godzin zegarowych szkoleń w 7 powiatach z wykorzystaniem gry strategicznej, polegającej na symulacji prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego.

Uczestnikami szkolenia będą członkowie grup inicjatywnych. Celem szkolenia jest wypracowanie przez uczestników założeń do utworzenia PS np. spółdzielni, w tym uczniowskich. Zamawiający obejmie wsparciem projektowym osoby należące do grupy osób wykluczonych społecznie i jednocześnie chcących założyć PS. Szkolenia realizowane w każdym z 7 powiatów subregionu; z wykorzystaniem gry strategicznej - symulacja prowadzenia PS: uczestnicy wcielają się w rolę osób zarządzających ss, na sali szkoleniowej powstaje mikrorynek składający się z PES. Po zakończeniu szkolenia symulacji uczestnicy grup posiadają założenia do utworzenia PES w formie karty PES.

Zakres tematyczny szkolenia (symulacji):

a) dot. powołania PES i PS z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych,

b) dot. aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej,

c) dot. tworzenia biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.).

Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

Oferty należy składać do 03.11.2019 roku do godz. 23:59:59 (liczy się data otrzymania). Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.

Sposób składania ofert: oferty należy przesłać w wersji elektronicznej – skan oferty (preferowane jest przesłanie scanu pełnej oferty w jednym pliku), z podpisem i pieczęcią na adres: zapytania.owes@tlok.pl lub osobiście, pocztą lub kurierem w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK, Sukiennicza 6/2, 87-100 Toruń z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 8/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 25.10.2019. r.; (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego).

Wynik: brak ofert

pdfProtokol_zapytanie_8_2019_OWES_TLOK_2.pdf
docZAP_NR_8_2019_OWES_TLOK_2_.doc
fileZal._1_formularz_ofertowy.docx
pdfZal._2_Wzor_umowy.pdf
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
docZal._5_Ramowy_program_szkolenia.doc
docZal._6_WZOR_KARTY_PES.doc

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

czerwiec 2024
powtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

NEWSLETTER

 

PROJEKTY