tel. 500 127 355
e-mail: biuro@tlok.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2019/OWES trener Zespoły

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi szkoleniowe w projekcie „OWES TŁOK” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, która dotyczy wszystkich zamówień publicznych prowadzonych w ramach w/w projektu, przekraczających wartość 50 tys. PLN netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

 

 

  1. Data ogłoszenia: 26.02.2019 r.
  2. Zamawiający: 

Nazwa: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”

NIP: 956 21 46 357, REGON 340028363

Osoba uprawniona do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień: Ewa Kwiesielewicz-Szyszka

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Usługi edukacyjne i szkoleniowe (kod CPV 80000000-4)

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór osób świadczących usługi trenerskie w powiatach: brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, Mieście Grudziądz, rypińskim, świeckim, wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych planujących podjęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie 5 szkoleń w 5 powiatach dla 5 Zespołów Powiatowych ds. ES, w których skład wchodzą przedstawiciele ngo, PES, JST, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, LGD, ZAZ, WTZ.

1 dzień szkolenia trwa od 3 do 7 godzin wg. potrzeb zespołu. Może być realizowany przez kilka dni szkoleniowych wg potrzeb zespołu.

 

1. Zakres tematyczny szkolenia:

a) Szkolenie nt. budowania powiązań kooperacyjnych - zmiany w dokumentach związanych z realizacją zadań publicznych w kontekście współpracy podmiotów ekonomii społecznej z samorządem.

5 szkoleń dla Powiatowych Zespołów ds. Ekonomii Społecznej na terenie 3. subregionu województwa kujawsko-pomorskiego, tj.  w powiatach brodnickim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, m. Grudziądz, świeckim, rypińskim, wąbrzeskim.

Szkolenia poświęcone zmianom w dokumentach związanych z realizacją zadań publicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem z 29 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty, uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych, oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od 1 marca 2019 r. będą obowiązywać nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert.

Podczas szkolenia uczestnicy zespołów (przedstawiciele PES, w tym organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego) powinni dowiedzieć się:

- jakie zmiany zostały wprowadzone w nowych wzorach ofert, sprawozdań i umów – i co to oznacza dla JST i PES;

- jakie obowiązki spoczywają na JST ogłaszających konkursy, a jakie na PES podczas składania oferty, realizacji zadania publicznego i na etapie sprawozdania się z wykonanych zadań.

- przybliżenie możliwych trudności związanych z nowym rozporządzeniem – z punktu widzenia JST i PES.

VI. Termin składania ofert: 10 marca 2019 r.

 

pdfZAPYT_TRENERZY_ZESPOL_ES.pdf
fileformularz_ofertowy_nr_5_2019_OWES.docx
docZal._3_wzor_CV.doc
docZal._4_wykaz_uslug.doc
pdfWzor_umowy_od_08.08.2016.pdf
pdfProtokol_do_zapytania_ofertowego_5_2019_OWES.pdf

PYTANIE DO DORADCY

KALENDARIUM

lipiec 2024
powtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234

NEWSLETTER

 

PROJEKTY